گروه شهری: با تفاهم اخیر شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک و برداشت یکسان آنها از ضوابط و اطلاعات قابل ارائه برای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، صدور سند مالکیت واحدهای ساختمانی تسهیل و تسریع می‌شود.

به گزارش همشهری، در حال حاضر، برخی مغایرت‌های مربوط به متراژ، حد و حدود بنای مفید، مشاعات، پارکینگ و انباری و سایر اطلاعات مندرج در پایان کار شهرداری با صورت مجلس تفکیکی تهیه شده توسط سازمان ثبت، ناشی از برداشت‌های متفاوت این 2نهاد از ضوابط و مقررات موجود است و به‌نظر می‌رسد با توافق اخیر تا حد زیادی رفع خواهد شد.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در این باره می‌گوید: اخیرا توافق‌‌هایی میان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران انجام شده است که اجرای آن به سردرگمی ناشی از برداشت‌های متفاوت از اطلاعات مربوط به صدور پایان کار و صورت‌ مجلس تفکیکی پایان خواهد داد.

فرزان شیروان بیگی افزود: به موجب این تفا‌هم نامه، برای صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، براساس نقشه‌های as built (وضع موجود)، معیار و برداشت‌ شهرداری و ثبت اسناد راجع به تعیین متراژ، حد و حدود ملک و پارکینگ و انباری و مشاعات  اختصاصی واحدهای ساختمانی مندرج در پایان کار با صورت مجلس تفکیکی، یکسان خواهد شد و مردم از بلاتکلیفی‌‌ حاصل از برداشت‌های متفاوت این 2  نهاد رهایی می‌یابند.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزارشده است گفت: قرار است پس از بررسی نهایی و امضای تفاهم ‌نامه مشترک، هنگام تهیه صورت مجلس تفکیکی و صدور سند قطعی واحدهای ساختمانی، از همان ابتدا اطلاعات پایان کار ساختمانی ارائه شده از سوی شهرداری، توسط سازمان ثبت املاک عمل قرار گیرد و نیازی به بازدید مجدد نباشد و سازمان ثبت صورت‌مجلس تفکیکی و سند ملکی را بر اساس اطلاعات شهرداری تهیه و تنظیم کند.

شیروان بیگی این طرح را بسیار مهم دانست و گفت: با برداشت مشترک شهرداری و سازمان ثبت، دراین زمینه  مشکلات مردم در ارتباط با برخی مسایل مربوط به تعیین به موقع وضعیت ملکی آپارتمان‌‌ها و مشاعات برطرف می‌شود.

مدیر کل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران همچنین پیش‌بینی کرد که این تفاهم نامه تا پایان امسال اجرایی و با همکاری مشترک ثبت و شهرداری اختلاف برداشت‌ها به‌طور خودکار حل و فصل شود.

کد خبر 34255

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار