نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران در سال 1385 در چهار زمینه سرمایه‌گذاری، ساختمان‌های شروع شده، ساختمان‌های تکمیل شده و واحدهای مسکونی تکمیل شده از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

به گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال 85 متوسط هزینه بنای ساختمان‌های شروع شده حدود 605 میلیون ریال، سطح کل زیربنای آن‌ها 363 متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها 7/1 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 84 به ترتیب 1/20 درصد، 7/1 درصد و 0/18 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش در سال گذشته، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران، به قیمت جاری حدود 113 هزار و 570 میلیارد ریال بوده است که 1/10 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد. از کل مبلغ سرمایه گذاری مذکور، ساختمان‌های مسکونی با 7/78 درصد بیشترین سهم را داشته است.

بر اساس این گزارش،7/45 درصد از سرمایه‌گذاری مذکور در 3استان تهران، اصفهان و فارس انجام پذیرفته است که به ترتیب با 9/28 درصد ، 0/10 درصد و 8/6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال 84 در استان‌های اصفهان و تهران 7/1 درصد کاهش و در استان فارس 6/33 درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال 85، احداث 182 هزار و 380 دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع شد که در مقایسه با سال قبل 5/3 درصد افزایش داشته است. برای این ساختمان‌ها حدود 110 هزار و 409 میلیارد ریال هزینه و 2/66 میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است.

در سال مورد گزارش، میانگین هزینه بنای ساختمان‌های « مسکونی» تکمیل شده در مناطق شهری ایران معادل 504 میلیون ریال، متوسط سطح کل زیربنای ساختمان‌های فوق 346 متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای آن‌ها حدود 5/1 میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال 84 متوسط هزینه بنای ساختمان‌ها و هزینه یک متر مربع بنای آن‌ها به ترتیب 5/7 درصد و 9/10 درصد افزایش داشته است، در حالی که میانگین سطح کل زیربنای آنها 1/3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

کد خبر 42174

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار