همشهری‌آنلاین: امسال بازدیدکنندگان از غرفه روزنامه «همشهری» در نمایشگاه و جشنواره مطبوعات غافلگیر شدند

امروز چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات، که در فضا و مکانی متفاوت از سالهای گذشته برگزار شده بود، به پایان رسید.

روزنامه همشهری نیز در این فضای متفاوت، در اقدامی جدید، بازدیدکنندگان را به مشارکت فراخواند. بازدیدکنندگان از نمایشگاه، با نزدیک شدن به غرفه روزنامه «همشهری» با پرسشگرانی روبرو می شدند که از آنها برای گفتگویی صمیمانه دعوت می کردند.
پرسش ها دربارة میزان جذابیت بخش ها و موضوعات مختلف، خصوصیات و ویژگی های خوب، نقاط ضعف و مشخصات گرافیکی روزنامه «همشهری» و ضمیمه های «همشهری جوان» و «همشهری خانواده» بود. پاسخگویان که خود را به «همشهری» نزدیک تر از قبل می دیدند، دربارة فضا، طراحی، چیدمان و نحوة پاسخگویی مسئولان غرفه همشهری اظهار نظر کرده و دربارة بهتر شدن روزنامه و طراحی غرفه برای سال آینده پیشنهاد می دادند.
مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری به عنوان طراح این برنامه، هدف آن را شناخت و بررسی دیدگاه ها، نیازها و انتظارات مخاطبان خود بیان می کند. پاسخگویان که از قبل با فعالیت های نظرسنجی حضوری و تلفنی این مرکز آشنا بودند، از طرح نظرسنجی در نمایشگاه در کنار غرفه استقبال کرده و در این فعالیت مشارکتی صمیمانه داشتند.
در یافته های این تحقیق مشخص شد که 36 درصد از پاسخگویان، روزنامه «همشهری» را از ابتدای انتشار تاکنون مطالعه می کنند. جذاب ترین موضوعات برای پاسخگویان، موضوعات سیاسی، حوادث، اجتماعی و علمی است.  بیش از 80 درصد از پاسخگویان ضمیمه های روزنامه همشهری را می خوانند. در مجموع 74 درصد از پاسخگویان روزنامه همشهری در حد خیلی زیاد، موفق می دانند.

کد خبر 36517

برچسب‌ها