چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۳

سریال جواهری در قصر موضوع تازه‌ترین نظرسنجی تلفنی پژوهشگران مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری است.

پژوهشگران مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری برای دستیابی به میزان استقبال مخاطبان از  مجموعه جواهری در قصر، دلایل مقبولیت یانگوم، شخصیت اصلی این مجموعه و دلایل تماشاگران در ترجیح این مجموعه، از مردم تهران بصورت تلفنی نظرسنجی کردند. روش‌ها و نتایج به دست آمده در این تحقیق را در زیر می‌خوانیم:

مدیر طرح: سرورالسادات هاشمی
همکاران: شبنم چهره، زهرا ادریس، فریده حیدرنژاد، میترا زاغی، فریده درفشی، سمیه گایگانی، لیلا آتوت

پیشگفتار

بسیاری از متفکران «فشردگی زمان» یا «سرعت گرفتن تاریخ» را یکی از ویژگی‌های بنیادین عصر جدید دانسته‌اند. بر این مبنا آنها معتقد اند که مرز میان «سنتی» (traditional)، بومی و منطقه ای (local)، از یکسو و مدرن (modern) و جهانی (global) از سوی دیگر، بسیار ناپیدا و مغشوش شده است.

روزگاری تمایزات فرهنگی بین بخش های مختلف دنیا به حدی بود که فرآورده ها و عادات رایج یک اقلیم برای اهالی مناطق دیگر غریبه و گاه نامفهوم می نمود. اما امروزه احساس تفاوت فرهنگی بین ساکنان مناطق مختلف دنیا به شدت گذشته نیست.

در عوض به نظر می رسد جریانی از همگونی فرهنگ ها و دست کم مفهوم شدن فرهنگ های مختلف برای دیگران در جریان باشد. این جریان همگونی فرهنگ ها تحت عنوان های مختلفی طبقه بندی و مطالعه شده است.

مثلا می توان به عناوینی چون جهانی شدن یا جهانی سازی (globalization)، امپریالیسم فرهنگی (Cultural Imperialism)، یا حتی آمریکایی سازی (Americanization) فرهنگ اشاره کرد. علی رغم تفاوت هایی که این نظریه پردازی ها دارند هرکدام به نوعی به گسترش رابطه بین فرهنگ ها اشاره می کنند. تفاوت اصلی در این مفهوم پردازی ها عمدتا در اطراف سه نکته  زیر است:

1 - خاستگاه و ویژگی های فرهنگ واحدی که در حال گسترش یا تحمیل شدن است،
2 - اراده ای که این امر را پیش می برد، و
3 - الزامات، عواقب، پیامدها و اهداف گسترش فرهنگ مشابه یا واحد.

توسعه فن آوری های ارتباطی، تحولات فرهنگی و اجتماعی از جمله گسترش سفر و مراوده بین اعضای فرهنگ های مختلف، رشد مبادله کالاهای فرهنگی، گسترش و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی، و شاید مهمتر از همه توسعه غیرقابل مهار رسانه ها و توزیع فراگیر فرآورده های رسانه ای از عوامل موثر بر گسترش ارتباطات بین فرهنگی بوده است.

در گذشته مسافری که از سرزمینی دور به وطن خود باز می گشت شاید همت و توانایی آن را داشت که سفرنامه ای بنویسد و مشاهدات خود را برای دیگران گزارش کند. اما این روزها آن قدر تعداد سفرها زیاد شده است و آن قدر وسایل گزارش مشاهدات مسافران افزایش پیدا کرده است که ذکر خاطرات و دیده های مسافران، همت زیادی نمی طلبد. عکس ها براحتی این کارها را انجام می دهند، البته اگر رسانه های جمعی قبلا این کار را نکرده باشند!

رسانه های جمعی که سنتا به عنوان رسانه های الکترونیک رادیو، تلویزیون، فیلم، فرآورده های صنعت موسیقی، و رسانه های چاپی مثل روزنامه ها و مجلات و ادبیات عامه پسند تعریف می شوند، در آن واحد هم فرآورده، هم تجربه، هم عمل، و هم فرآیند هستند.

آن ها از یکسو بر شرایط اقتصادی و سیاسی تاثیر می گذارند و از سوی دیگر تحت تاثیر آن ها شکل گرفته اند؛ با تحولات علوم تجربی و فن آوری پیوند خورده اند، و پرداختن به آن ها، مانند تمامی ساحات زندگی بشر، عمیقا مقید به درک و پرداختن به چارچوب های فعالیت های فرهنگی  است.

تا چند دهه پیش، از رادیو و تلویزیون به‌عنوان رسانه‌های مدرن و جدید، در مقابل رسانه‌های سنتی که سابقه‌ای به قدمت چندین سده داشته‌اند، یاد می‌شد. امروزه،‌ در پرتو تحولات دیجیتالی و الکترونیکی صورت گرفته در عرصه رسانه‌ای،‌ از آن رسانه‌های جوان و پرامید با عنوان رسانه‌های سنتی یاد می‌شود.

به بیان دیگر در حالی که تا پیش از این صدها قرن زمان لازم بود تا تطور تاریخی شگرفی صورت گرفته و رسانه‌های سنتی جای به رسانه‌های جدید بسپرند، امروزه در پرتو این تحولات الکترونیکی و دیجیتالی، تنها چند دهه کافی است که رسانه‌های جدید و تازه نفس تبدیل به رسانه‌های سنتی شده و در مواجهه با رسانه‌های الکترونیک و دیجیتال جدید به بازسازی خود بپردازند و با استفاده از ظرفیت‌های این رسانه‌های جدید به حیات پررنگ خود ادامه دهند و یا آنکه،‌ در صورت عدم هماهنگی با شرایط جدید، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تبدیل به رسانه‌ای حاشیه‌ای و جنبی شوند.

به هر تقدیر، توسعه رسانه ها و فرآورده های رسانه ای هم ناشی از تغییرات فرهنگی – اجتماعی و هم باعث آن ها ست. هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا رسانه های سنتی نقشی تعیین کننده در حیات اجتماعی ایفا می کنند. به عنوان مثال هنوز در کشور ما تلویزیون یکی از موثرترین رسانه ها به حساب می آید.

این رسانه در اشکال مختلف می تواند شاخصی از تحولات جاری و آتی در جامعه ما به حساب آید. در این میان قالب های مختلف برنامه سازی نقش ها و جایگاه های متفاوتی دارند. برنامه های مستند و واقع نما می توانند همچون امکانی برای سفر مخاطبان از یک اقلیم جغرافیایی و یک جهان اجتماعی – فرهنگی به یک اقلیم جغرافیایی و یک جهان اجتماعی – فرهنگی دیگر به حساب بیایند. این سفرها، هر چند کوتاه، به مخاطبان این امکان را می دهد که با دنیاهای دیگر آشنا شوندو تجربه های تازه ای به عنوان شهروندان جهانی پیدا کنند.

سریال ها و مجموعه های چند قسمتی داستانی امکان متفاوتی را برای تماشاگران برنامه های تلویزیونی فراهم می کنند. این مجموعه ها از طریق ساختار دراماتیک و جاذبه های نمایشی تماشاگران خود را به دنیایی می برند که گاه با دنیای واقعی ایشان تفاوت های شگرفی دارد: به عنوان مثال یک مجموعه داستانی تاریخی ژاپنی تماشاگر ایرانی را با دنیای بسیار متفاوتی آشنا می کند.

اما، این اشتباه است که فکر کنیم مخاطب ایرانی این مجموعه تنها با مجموعه ای از اطلاعات تاریخی مواجه می شود. درواقع مخاطب ایرانی در کنار و در ورای دریافت اطلاعات تاریخی با شخصیت هایی مواجه می شود که وجود آن ها تمثیل و تمثلی از ارزش های خاص است.

این ارزش ها در بستری از وضعیت و شرایط اجتماعی جوامع شرق دور قابل درک و تفسیر است. با وجود این، مخاطب نوعی ایرانی برداشت ها و تفسیر های خود را از این ارزش ها می سازد و توسعه می بخشد.

ساختار داستانی و درگیری عاطفی تماشاگر ایرانی با شخصیت های مجموعه های نمایشی زمینه تاثیرپذیری وی از این مجموعه ها را افزایش می دهد. با وجود این نباید تصور کرد مخاطبان به تمامی تحت تاثیر این مجموعه ها قرار می گیرند.

دانشمندان ارتباطات و رسانه به شکل روزافزونی نظریه هایی مانند نظریه تسری از بالا به پایین پیام، نظریه هایی که ارتباطات را مانند تزریق دارو به زیر پوست یا "گلوله ای جادویی" معرفی می کنند، انکار و رد می کنند.

در عوض آن ها به جانب نظریه هایی تمایل پیدا کرده اند که توجه به رفتار مخاطبان را تفسیرگرایانه تلقی می کنند، مخاطبان و استفاده آن ها از رسانه ها را متنوع و ناهمگن می دانند، و متون رسانه ای را چند صدایی و نامتعین می شناسند. به عنوان مثال در بسیاری از کارهای گرایش بریتانیایی مطالعه فرهنگی می توان واکنشی را نسبت به مکتب انتقادی مطالعه رسانه مشاهده کرد.

در این تحقیقات، رسانه های جمعی چندان به عنوان تعریف کنندگان "واقعیت" درنظر گرفته نمی شوند، بلکه به عنوان عرصه های پویای مقابله با نشانه های بازنمایی شده، و فضاهای پیچیده ای که در آن ها ذهنیت ها تعریف و هویت ها ساخته شده اند، تعریف می شوند.

پخش مجموعه های ساخته شده در شرق دور از تلویزیون ایران به دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. یکی از موفق ترین این مجموعه ها، مجموعه "سال های دور از خانه" بود که در بین مردم به نام "اوشین"، نام شخصیت اصلی مجموعه، اشتهار یافت.

این مجموعه در سال 1983 در ژاپن تولید و در دهه 60 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. یکی از مرورگران سایت IMDB شخصیت اصلی این سریال (اوشین) را معروف‌ترین زن ژاپنی در دنیا می‌داند (ویکی پدیا).  

این مجموعه در زمان پخش خود مورد توجه بسیاری از تماشاگران قرار گرفت و به عنوان یکی از پربیننده ترین مجموعه ها شناخته شد. هنوز بسیاری از تماشاگران تلویزیون "اوشین"، لباسفروشی "تاناکورایی"، و .... را به یاد دارند.

تعداد قابل توجهی از زنان جامعه ما نکاتی را از شخصیت اصلی این مجموعه یعنی اوشین، آموختند و از برخی از رفتارها و حتی ویژگی های ظاهری او، مانند مدل موی این شخصیت، تبعیت کردند.

در حال حاضر، به نظر می رسد یکی از مجموعه هایی مورد توجه مردم "مجموعه جواهری در قصر" باشد. علاوه بر آمارهای ارائه شده از سوی صدا و سیما، می توان به مواردی چون مقالات و نقدهای ارائه شده درباره این مجموعه در نشریات مختلف، اظهار نظر گروه های مختلف در این خصوص، توزیع سی دی های کامل این مجموعه در بازار، استفاده از نام  و نیز چاپ و توزیع کالاهایی مانند پوسترهایی از شخصیت اصلی این مجموعه اشاره کرد.

در کنار موارد گفته شده لازم است به پخش این سریال در شبکه های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد. به این ترتیب این مجموعه از طریق ماهواره نیز قابل دیدن است. از نظر کارشناسان این مجموعه و مجموعه های مشابه ویژگی های مشترکی دارند.

یکی از منابع  استفاده از عناصر بصری جذاب مخاطب مانند پوشاک و فضای زیبا،داستان منسجم و جذاب،متناسب بودن تعلیق‌های داستانی با سریالهای طولانی که بیننده را به تعقیب داستان ترغیب می‌کند و ملموس و باور پذیر بودن داستان از مهمترین مولفه‌های جذابیت این مجموعه ها عنوان کرده است (خبرگزاری جمهوری اسلامی)

سریال «جواهری درقصر»، مجموعه‌ای 54 قسمتی و ساخت کشور کره‌جنوبی است که در سال  2003 برای شبکه MBC ساخته شد و تولید و ساخت آن ظرف مدت یک سال یک رکورد محسوب می‌شود.

نام اصلی این سریال که بر اساس اسناد تاریخی ساخته شده است، «دائه یانگ گیوم»، به معنای «یانگوم بزرگ» است، اما پس از استقبال گسترده از این سریال و نمایش آن در شبکه‌های مختلف آمریکایی و نیز شبکه BBC، به سریال «جواهری در قصر» یا « Palace The Jewel» مشهور شد.

این سریال به دلیل نمایش آن در 54 کشور جهان شهرتی فراتر از مرزهای کشور کره یافت، به نحوی که سایت سینمایی  IMDB به معرفی آن به عنوان سریالی درام پرداخت و جالب‌تر اینکه دایره‌المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا آن را درامی تاریخی، جذاب و دیدنی دانست.

در ماه ژانویه سال 2007 ، حدود سه هزار ژاپنی با شرکت در نظرسنجی در مورد این سریال و مقایسه آن با چند سریال دیگر، با دادن 36  درصد آرای خود به این سریال، آن را رتبه اول در گزینش‌های خود دانستند و کاربران سایت معتبر   IMDB  نیز ۹/۸ امتیاز خود را بدان دادند، این درحالی بود که محبوب‌ترین فیلم کاربران تنها ۹/۱ امتیاز داشته است.

ویکی‌پدیا به این سریال لقب «محبوب‌ترین درام کره‌ای تمام دوران‌ها» را داده است و در توضیح آن نوشته که هنگام پخش آخرین قسمت آن در کشور هنگ‌کنگ، بیش از نیمی از مردم این کشور پای تلویزیون میخکوب نشسته‌اند و در کشور چین نیز حداقل یکصد میلیون نفر تا نیمه شب برای دیدن تکرار قسمت پایانی «جواهری در قصر» نخوابیده‌اند. گفتنی است، اکنون «جواهری در قصر» با دریافت جایزه از جشنواره‌های معتبری همچون فستیوال «کن» و «لوکارنو» در ردیف پرمخاطب‌ترین سریال‌های جهان قرار دارد.

آن‌گونه که بر اساس اسناد تاریخی کره گفته می‌شود، یانگوم شخصیتی حقیقی بوده است. برای اثبات حقیقی بودن این شخصیت فقط چند سند تاریخی وجود دارد، اما همین اسناد نیز نشان می‌دهند که یانگوم در دوران فرمانروایی پادشاه سلسله  Joseon  زندگی می‌کرده است.

او از کودکی وارد قصر پادشاه می‌شود و دوران جوانی خود را نیز در آن جا سپری می‌کند تا این که پس از تبعید و سختی‌های فراوان به مقام بانوی اول آشپزخانه می‌رسد، اما بر خلاف تصور عموم آن چه وی را در تاریخ جاودان کرده است اطلاعات پزشکی وی بوده است.

یانگوم از طرف پادشاه جیانگ یونگ، صاحب سومین مقام برتر دربار یعنی پزشک سلطنتی، آن هم در جامعه مردسالار آن زمان کره می‌شود و در طول تاریخ کره این اولین بار است که یک زن چنین مقامی را به دست می‌آورده است.

اسم یانگوم با اضافه شدن لقب Bae  به معنای یانگوم بزرگ است و جالب آن که تاکنون نیز هیچ زنی به مقام پزشک پادشاه یا رییس جمهور کره نرسیده است.

بر اساس این سریال سه انیمیشن بلند برای کودکان و نیز صدها جلد کتاب آشپزی و سی دی تولید و منتشر شده است که آنها نیز مانند سریال، با استقبال فراوانی در سراسر جهان روبرو شده‌اند و اکنون کره‌ای‌ها خوشحالند که با زنده کردن یک شخصیت تاریخی در قالب مجموعه‌ای خوش‌ساخت، بیش از گذشته به مردم جهان معرفی شده‌اند (یک تئاتری فعلا روزنامه نگار).

در ایران نیز سریال جواهری در قصر با استقبال مردم روبرو شده است و بر اساس آخرین نظرسنجی صدا و سیما، یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیون محسوب می‌شود (به عنوان مثال مراجعه کنید به: الف و  ب) سریال خوش ساخت «جواهری در قصر» که بخشی از تاریخ اجتماعی مردم کره در دوره‌ای خاص (نزدیک به پانصد سال پیش) را مورد توجه قرار داده، با داستان‌ جذاب خود، دارای ساختاری عمیق و با معنا است که به بهترین وجه بیانگر لایه‌های درونی و تودرتوی روح آدمی و نشانگر خصلت‌های بد و خوب آنان است.

«جواهری در قصر» که حول محور زندگی دختری به نام «یانگوم» و شرح حال او می‌گذرد، علاوه بر آنالیز و کالبدشکافی روح و روان آدمیان، به عملکرد و عکس العمل‌های آنان در مقاطع و شرایط گوناگون زندگی و بروز جلوه‌های مختلف خیر و شر، همچنین موشکافی پدیده قدرت حاکمان مستبد، قدرت‌طلبی فرمانروایان جاه‌طلب و روابط پیرامون آن می‌پردازد و نقش عوامل تاثیرگذار در جامعه شامل نظامیان، فروشندگان، کارکنان قصر، آشپز وشاگردانش و... را به خوبی نشان می‌دهد.

با توجه به استقبال مخاطبان از این مجموعه، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای همشهری تصمیم گرفت به منظور ارزیابی میزان تماشای این مجموعه، دلایل مقبولیت یانگوم، شخصیت اصلی این مجموعه، و دلایل تماشاگران در ترجیح این مجموعه از مردم تهران بصورت تلفنی نظرسنجی کند.


کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به میزان استقبال پاسخگویان از مجموعه تلویزیونی‌ جواهری در قصر دست یافت.  این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1180 نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که پاسخگویان  در مورد  ارزیابی خود از  مجموعه جواهری در قصر، دلایل مقبولیت یانگوم، شخصیت اصلی این مجموعه و دلایل ترجیح این مجموعه نسبت به مجوعه‌های دیگر، بیان داشته‌اند.

روش نظرسنجی

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

جامعه نمونه
در این تحقیق نمونه آماری شامل  1180 نفر از مردم تهران است لازم به ذکر است که از این تعداد درصد  31 مرد و 69 درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 12 تا 14 آبان ماه 1386 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

پرسشنامه نظرسنجی
1.  جنس         
2. سن           
3. تحصیلات
4. تا به حال سریال جواهری در قصر رو تماشا کرده اید ؟
5. از طریق چه رسانه‌ای تماشا کرده‌اید؟
6. تا چه حد از این سریال خوشتان آمده ؟
7. مهم ترین چیزی که باعث می شه از این سریال خوشتون بیاد چیه ؟
8. به نظر شما یانگوم شخصیت جالبی داره ؟
9. (در صورت جالب بودن)، چرا جالبه ؟
10. (در صورت جالب نبودن) چرا جالب نیست ؟
11.  یانگوم چیزی داره که بتونی اونو تو زندگیت پیاده کنی؟
12. این سریال در کل مشکلی هم داره ؟
13. مشکلش چیه ؟
14. اگر سریال جواهری در قصر رو با سریال‌های ایرانی مقایسه کنی،  به نظرت کدومشون بهتره؟
15. چه چیز  این سریال بهتره؟

چکیده:
 طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به نظر پاسخگویان در مورد ارزیابی آنها از سریال‌های جواهری در قصر به اجرا درآمده است. یافته های این طرح به قرار زیر است:
- 69 درصد از پاسخگویان زن و 31 درصد مرد هستند.
- 16 درصد پاسخگویان در گروه سنی 25-21 سال قرار دارند.
- اکثریت پاسخگویان (45 درصد) همه قسمت های مجموعه جواهری در قصر را تماشا کرده‌اند.
- از میان پاسخگویانی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند، اکثریت (96 درصد) از تلویزیون این مجموعه را تماشا کرده اند.
- اکثریت پاسخگویانی که سریال جواهری در قصر را دیده‌اند( 55 درصد)  خیلی زیاد از دیدن این مجموعه اظهار رضایت کرده اند.
- از میان پاسخگویانی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند،‌  اکثریت ( 53 درصد)  شخصیت یانگوم را مهمترین  انگیزه برای دنبال کردن این مجموعه عنوان کرده اند.
- اکثریت پاسخگویانی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند، ( 93 درصد)  یانگوم  را دارای شخصیت جالبی می دانند.
 - از میان پاسخگویانی که شخصیت یانگوم برای شان جالب است، دلیل  اکثریت (30 درصد)  ایشان، پشتکار و جدیت یانگوم است.
- از میان پاسخگویانی که تماشاگر مجموعه جواهری در قصر بوده‌اند، 41 درصد معتقدند که تلاش و کوشش یانگوم را می توانند در زندگی خود پیاده کنند.
- 69 درصد از  پاسخگویانی که تماشاگر مجموعه جواهری در قصر بوده‌اند، معتقدند که مجموعه جواهری در قصر مشکلی ندارد.
-  از میان پاسخگویانی که مجموعه جواهری در قصر دارای مشکلاتی می دانند، 33 درصد طولانی بودن را از مشکلات این مجموعه عنوان کرده اند.
- از میان 437 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را نسبت به مجموعه های تلویزیونی ایرانی بهتر می دانند، 17 درصد معتقدند که فیلمنامه بهتر نکته مثبت این مجموعه است.

جنس پاسخگویان   
بر اساس جدول شماره 1، از میان 1180 نفر پاسخگو 69 درصد  زن  و 31  درصد مرد  هستند. ‌

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس

تعداد

درصد

زن

819

69

 مرد

361

31

جمع

1180

100  

  نمودار شماره  1


سن پاسخگویان

جدول شماره 2، نشان دهنده توزیع جامعه آماری این تحقیق است. همان طور که مشاهده می شود بزرگترین گروه سنی در 1180 نفر پاسخگوی این تحقیق را گروه سنی 21 تا 25 سال (16 درصد) و کوچک ترین گروه سنی را افراد 46 تا 50 سال (6 درصد) تشکیل می دهند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن

تعداد

درصد

25 -21 سال

185

16

30 -26 سال

175

15

20- 15 سال

150

13

40 -36 سال

149

12

45-41 سال

115

10

35 - 31 سال

114

10

60 سال به بالا

109

9

60-51 سال

106

9

50-46 سال

77

6

جمع

1180

100

نمودار شماره 2


سطح تحصیلات پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3،  از میان 1180 نفر  پاسخگو 41 درصد دیپلم و 5 درصد بی سواد هستند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات

میزان تحصیلات پاسخگویان

تعداد

درصد 

 دیپلم

482

41

ابتدایی

179

15

لیسانس و بالاتر

163

14

راهنمایی

127

11

دانشجو وفوق دیپلم

107

9

دبیرستان

67

5

بیسواد

55

5

جمع

1180

100

نمودار شماره 3


پاسخگویان سریال جواهری در قصر را تماشا کرده اند؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره4، از میان 1180 نفر پاسخگو، اکثریت پاسخگویان (45 درصد) همه قسمت های سریال‌ جواهری در قصر را تماشا کرده‌اند.

جدول شماره 4-  توزیع پاسخگویان بر اساس تماشای سریال جواهری در قصر

سریال جواهری در قصر را تماشا کرده اید؟

تعداد

درصد

همه قسمت ها

532

45

ندیدم

356

30

بعضی قسمت ها

242

21

تک و توک

50

4

جمع

1180

100

نمودار شماره 4


پاسخگویان مجموعه جواهری در قصر را از چه طریقی نگاه کرده اند؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5، از میان 824 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند، اکثریت (96 درصد) از تلویزیون این مجموعه را تماشا کرده اند.

جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس اینکه از چه طریقی مجموعه جواهری در قصر را دیده اند؟

مجموعه جواهری در قصر را از چه طریقی دیده اند؟

تعداد

درصد

تلویزیون

792

96

سی دی

17

2

هر دو

15

2

جمع 

824

100

نمودار شماره 5


میزان رضایت پاسخگویان از مجموعه جواهری در قصر

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 824 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند،‌  اکثریت ( 55 درصد)  خیلی زیاد از دیدن این مجموعه اظهار رضایت کرده‌اند.

جدول شماره 6 – توزیع پاسخگویان بر اساس میزان رضایت از مجموعه جواهری در قصر

میزان رضایت پاسخگویان  از مجموعه جواهری در قصر

تعداد

درصد

خیلی زیاد

451

55

زیاد

281

26

تاحدی

121

15

کم

34

4

جمع

824

100

نمودار شماره  6


مهمترین عامل جاذبه مجموعه جواهری در قصر از نظر پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، از میان 824 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند،‌  اکثریت ( 53 درصد)  شخصیت یانگوم را مهمترین  انگیزه برای دنبال کردن این مجموعه عنوان کرده اند.

جدول شماره 7 – توزیع پاسخگویان بر اساس مهمترین عامل جاذبه مجموعه جواهر در قصر

مهمترین عاملی که باعث شده پاسخگویان از این سریال خوششان بیاید

تعداد

درصد

شخصیت یانگوم

434

53

داستان متفاوت

175

21

نکات آموزنده

96

12

سرگرمی

69

8

بازی خوب

39

5

طریقه آشپزی

11

1

جمع

824

100

نمودار شماره  7


جالب بودن یا نبودن شخصیت یانگوم از نظر پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8، از میان 824 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را دیده اند،‌  اکثریت ( 93 درصد)  یانگوم  را دارای شخصیت جالبی می دانند.

جدول شماره 8 – توزیع پاسخگویان بر اساس جالب بودن یا نبودن شخصیت یانگوم

آیا یانگوم شخصیت جالبی دارد؟

تعداد 

درصد

بله

762

93

خیر

62

7

جمع

824

100

نمودار شماره  8


دلایل جالب بودن شخصیت یانگوم از نظر طرفداران او

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9،  از میان 762 نفر پاسخگویی که شخصیت یانگوم برای شان جالب است، دلیل  اکثریت (30 درصد)  ایشان، پشتکار و جدیت یانگوم است. 

جدول شماره 9 – توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل  جالب بودن شخصیت یانگوم،  از نظر طرفداران آن

چرا یانگوم شخصیت جالبی دارد؟

تعداد

درصد

پشتکار

225

30

صبر

205

27

اعتماد به نفس

95

13

متفاوته

64

8

مهربانی

39

5

باهوش

36

5

فداکاری(کمک به مردم)

33

4

جذابه

33

4

میدواریش

32

4

جمع

762

100

نمودار شماره  9دلایل جالب نبودن شخصیت یانگوم از نظر بینندگان مجموعه جواهری در قصر

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10،  از میان 62 نفر پاسخگویی که شخصیت یانگوم برای شان جالب نیست،  اکثریت آنها (54 درصد)، عدم انطباق سبک زندگی خود  با یانگوم را دلیل این مسئله دانسته‌اند. 


جدول شماره 10 – توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل جالب نبودن شخصیت یانگوم

چرا شخصیت یانگوم جالب نیست؟

تعداد

درصد

ربطی به زندگی ما ندارد

33

54

مغروره

20

32

اغراق آمیزه

9

14

جمع

62

100

نمودار شماره  10


یانگوم ویژگی دارد که پاسخگویان بتوانند در زندگی خود پیاده کنند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11، از میان 824 نفر پاسخگویی که تماشاگر مجموعه جواهری در قصر هستند، 41 درصد معتقدند که تلاش و کوشش یانگوم را می توانند در زندگی خود پیاده کنند.

جدول شماره 11 – توزیع پاسخگویان بر اساس ویژگی های یانگوم که می توانند در زندگی پیاده کنند؟

یانگوم چیزی دارد که پاسخگویان بتوانند در زندگی پیاده کنند؟

تعداد

درصد

پشتکار

337

41

استواری(مبارزه با مشکلات)

134

16

چیزی ندارد

129

16

صبر

119

14

گذشت و بخشش

39

5

مهربانی

36

4

کمک به مردم

17

2

آشپزی

13

2

جمع

824

100

نمودار شماره 11


از نظر پاسخگویان آیا مجموعه جواهری در قصر مشکلی دارد یا خیر؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 12، از میان 824 نفر پاسخگویی که تماشاگر مجموعه جواهری در قصر هستند، 69 درصد معتقدند که مجموعه جواهری در قصر مشکلی ندارد.

جدول شماره  12- توزیع پاسخگویان بر اساس مشکل داشتن یا نداشتن مجموعه جواهری در قصر

مجموعه جواهری در قصر  مشکلی دارد؟

تعداد

درصد

خیر

567

69

بله

218

26

نمی دانم

39

5

جمع

824

100

نمودار شماره 12


مشکلات مجموعه جواهری در قصر از نظر پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 13، از میان 218 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر دارای مشکلاتی می دانند، 33 درصد طولانی بودن را از مشکلات این مجموعه عنوان کرده اند.

جدول شماره 13- توزیع پاسخگویان بر اساس مشکلات مجموعه جواهری در قصر

مشکلات مجموعه جواهری در قصر از نظر پاسخگویان

تعداد

درصد

طولانی بودن

73

33

سانسور

52

24

داستان و فیلمنامه

51

23

محدود بودن به قصر و آشپزخانه

19

9

حل شدن همه مشکلات به دست یانگوم

15

7

کند پیش می رود

8

4

جمع

218

100


نمودار شماره 13

مجموعه جواهری در قصر در مقایسه با مجموعه های تلویزیونی ایرانی از نظر پاسخگویان


بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 14، از میان 824 نفر پاسخگویی که تماشاگر مجموعه جواهری در قصر هستند، 53 درصد معتقدند که مجموعه جواهری در قصر نسبت به مجموعه های تلویزیونی ایرانی بهتر است.

جدول شماره14- توزیع پاسخگویان بر اساس مقایسه مجموعه های جواهری در قصر با مجموعه های ایرانی

مقایسه مجموعه جواهری در قصر با مجموعه های ایرانی

تعداد

درصد

بهتره

437

53

بهتر نیست

155

19

فرقی نمی کند

142

17

بستگی به سریال ایرانی دارد

77

9

نظری ندارم

13

2

جمع

824

100

نمودار شماره 14


نکات مثبت مجموعه جواهری در قصر نسبت به مجموعه های تلویزیونی ایرانی  از نظر پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 15، از میان 437 نفر پاسخگویی که مجموعه جواهری در قصر را نسبت به مجموعه های تلویزیونی ایرانی بهتر می دانند، 17 درصد معتقدند که فیلمنامه بهتر نکته مثبت این مجموعه است.

جدول شماره 15- توزیع پاسخگویان بر اساس نکات مثبت مجموعه جواهری در قصر نسبت به مجموعه‌های ایرانی

نکات مثبت مجموعه جواهری در قصر

تعداد

درصد

فیلمنامه بهتر

75

17

آموزنده تر

71

16

نکات مثبت بیشتر (محتوای بهتر)

69

16

جذاب تر

63

15

نمی شود آخرش را حدس زد

47

11

سوژه جدید

44

10

بازی قوی تر

25

6

واقعی تر

24

5

سرگرم کننده تر

19

4

جمع

437

100


نمودار شماره 15

کد خبر 36041

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار