با دستور اداری مشترک بین حوزه‌های فنی و درآمد و اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری‌بگیران این سازمان از آذر ۹۵تا آبان سال ٩٦ تمدید شد.

بازنشستگان

حق بيمه تكميلي درمان از تاريخ ١ /٩ /١٣٩٥ تا ٣٠ /٨ /١٣٩٦ با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، براي هر نفر ماهانه 322،000ريال تعيين شده است.با مصوبات هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مبني بر مساعدت به مستمري بگيران بابت بيمه تكميلي درمان، بايد در اين دوره به ازاي هر نفر از مشمولين، ماهانه مبلغ 30،000ريال توسط واحدهاي اجرايي به‌حساب هزينه كمك به بيمه تكميلي درمان و با هماهنگي كانون بازنشستگان به شركت طرف قرارداد پرداخت شود. به اين ترتيب از ابتداي آذر امسال تا پايان آبان سال آينده (به‌مدت يك سال) مبلغ 292،000ريال بابت بيمه تكميلي درمان از مستمري ماهانه مشمولين كسر خواهد شد.

همچنين براساس قرارداد بين كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي و بيمه ايران، حق بيمه عمر با احتساب ماليات بر ارزش افزوده براي هر نفر ماهانه ٣٥، ٨٠٠ ريال است.مستمري‌بگيران بازنشسته، ازكارافتاده كلي و مستمري بگيران بازمانده به همراه همسر يا همسران دائم و درصورت تمايل ساير افراد تحت تكفل واجد شرايط آنان، جزو مشمولين اين قرارداد هستند.مستمري بگير اصلي مي‌تواند درصورت تمايل تمامي افراد تحت تكفل خود را تحت پوشش بيمه تكميلي قرار دهد و گزينش برخي از افراد تحت تكفل (به استثناي همسر) مجاز نيست.بازنشستگان و مستمري‌بگيران جديدي كه مستمري آنان طي مدت قرارداد برقرار مي‌شود نيز درصورت تمايل مي‌توانند حداكثر ظرف مدت 3‌ماه از تاريخ صدور حكم برقراري مستمري با مراجعه به كانون‌هاي بازنشستگي مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبني بر برقراري پوشش بيمه تكميلي اقدام كنند.

کد خبر 359480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار