همشهری آنلاین: یوگنی پریماکف وزیر امور خارجه اسبق روسیه معتقد است ایران قصد ساخت سلاح هسته ای ندارد.

یوگنی پریماکف رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه و وزیر امور خارجه اسبق این کشور که یک  آکادمیسین روس  هم هست اعلام کرد در حال حاضر ایران قصد ساخت سلاح هسته ای ندارد.

این آکادمیسین روس سه شنبه در شبکه تلویزیونی Russia Today اظهار داشت: "امروز، اینطور که به نظر من می رسد هدفی برای دستیابی به سلاح هسته ای وجود ندارد".

به گزارش نووستی، پریماکف معتقد است که رسماً ایران درست می گوید زمانی که از حق خود برای غنی سازی اورانیوم که 60 کشور از آن برخوردارند، سخن می گوید.

پریماکف نقطه نظر شخصی خود را چنین بیان داشت که اکنون نباید تحریم های بسیار جدی علیه ایران اتخاذ کرد، زیرا این خطر وجود دارد که چنین تحریم هایی سبب حاد شدن اوضاع شوند.

وی گفت: "این از تحریم اقتصادی آغاز می شود و پس از آن وارد مرحله روش های توسل به زور برای تحقق سیاست می شود. اما جنبه ای دیگر نیز مطرح است و آن این که هیچ تاکیدی بر این وجود ندارد که تحریم اقتصادی منجر به حل مسائل موجود خواهند شد".

کد خبر 3560

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار