برابر بند «د » ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پست همطراز، پست سازمانی با نام است که با علامت اختصاری(×) مشخص و در مجموع تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده۳ قانون تسهیلات جانبازان ایجاد می‌شود و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

علاوه بر آن برابر تبصره 3 ماده 9 همين قانون، دستگاه‌هاي مشمول قانون تسهيلات جانبازان موظفند نسبت به ايجاد پست(شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط، اقدام كنند.

هيأت وزيران كه برابر قانون تسهيلات جانبازان موظف بود آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را تصويب كند، در تاريخ 77/5/6 آيين‌نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات جانبازان را تصويب كرد.

در ماده 5 اين آيين‌نامه آمده است: در اجراي تبصره 3 ماده 9 قانون، دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند پس از كسب نظر كميسيون پزشكي نسبت به ايجاد پست(شغل) سازماني همطراز جانباز، براي اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده شده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند، با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط، اقدام كنند. در تبصره يك اين ماده سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط موظف شده‌اند در خصوص ايجاد پست سازماني با نام همطراز جانباز براي آن دسته از جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت ندارند اقدام كنند و در تبصره2، استفاده از كسر ساعت كار براي جانبازاني كه از پست همطراز برخوردار مي‌شوند را ممنوع كرده است.

سازمان امور اداري و استخدامي در راستاي اجراي ماده5 آيين‌نامه اجرايي هيأت وزيران، در تاريخ 77/10/20 دستورالعمل ايجاد پست همطراز براي جانبازان را به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي ابلاغ كرد. در بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي بر ايجاد پست همطراز براي آن دسته از جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام‌وقت را ندارند تأكيد و اختيار اين موضوع به دستگاه‌هاي مشمول بخشنامه تفويض شده است. در بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي با حصر و ايجاد محدوديت حوزه شمول جانبازان در بهره‌مندي از پست همطراز را به جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام‌وقت را ندارند و در دستگاه، شاغل بوده يا اعاده به كار شده يا استخدام مي‌شوند، محدود كرده است.

با عنايت به اينكه موضوع پست همطراز جانبازان منحصر به دستگاه‌هاي دولتي نيست و حوزه شمول آن به بخش‌هاي غيردولتي نيز تسري مي‌يابد، وزارت كار حسب قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال69 كه دوره آزمايشي خود را طي مي‌كرد، دستورالعمل‌ ايجاد پست همطراز به كارگاه‌هاي داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل را ابلاغ كرد. در اين دستورالعمل كارگاه‌هاي داراي طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل مصوب، مكلف شده‌اند جانبازان خود را با درصد مجروحيت كامل و نيز جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند به مشاغلي كه وظايف آن متناسب با وضعيت كار جانباز است بگمارند و در صورت نياز با انجام تعديلات و اصلاحات لازم، وظايف را با وضعيت كار جانباز و ساعات اشتغال متناسب كنند. كارگاه‌ها مكلف شده‌اند در ايجاد پست همطراز، رعايت شئون شغلي و اجتماعي جانباز را در نظر گرفته و پست همطرازشان نبايد از گروه شغلي كه قبل داشته‌اند پايين‌تر باشد. ضمنا كارگاه‌هايي كه در طرح مصوب، شغلي با وظايف مناسب براي جانباز نداشته باشند در ابتدا بايد نسبت به پيش‌بيني و ايجاد شغل مناسب با شرح وظايف كامل اقدام كنند. با وجود تأكيداتي كه مقنن در خصوص ايجاد پست همطراز براي جانبازان داشته است شاهد انحرافاتي در مسير اجراي اين قانون هستيم و دستگاه‌هاي اجرايي در استنباط و اجراي دقيق آن با مشكلاتي مواجه هستند كه به آن اشاره مي‌كنيم.

کد خبر 351242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار