همشهری آنلاین: پژوهشنامه تبلیغات کتابی است از دکتر محمدرضا رسولی که انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به بازار کتاب عرضه کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین این کتاب در 4 فصل انتشار یافته که  فصل اول به کلیات پژوهش در مورد طرح موضوع، ‌اصول و مبانی، اهداف، سوال‌های اساسی، ‌تعاریف و مفاهیم،‌ روش بررسی و رویکردهای تبلیغات تجاری در ایران (گذشته و وضع موجود) اختصاص یافته است.

در بخش رویکردهای تبلیغات تجاری در ایران، رویکرد منفی تبلیغات تجاری، رویکرد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اطلاع‌رسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رویکرد مصرف‌گرایی و چالش‌های پیش روی تبلیغات که شامل مسایل و مشکلات اقتصادی، مدیریت و نیروی انسانی، آموزش و پژوهش و ... است نیز ارایه شده است.

فصل دوم این کتاب  شامل مروری بر ادبیات نظری و تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها است که بخش عمده ای از آنرا مطالعات تئوری در زمینه تبلیغات تجاری شکل می دهد،  در این مبحث مطالب ارزشمندی شامل رویکردهای  مثبت و منفی به تبلیغات از دیدگاههای‌ فرهنگ شناسی، جامعه شناسی،روانشناسی، اقتصاد و بررسی‌های مربوط به تاثیر تبلیغات تجاری و ... مطرح شده است.

فصل سوم کتاب به یافته‌های پژوهشی گروه تبلیغات اختصاص یافته است که سه پژوهش نوین در تبلیغات تجاری ایران را ارائه می کند.

فصل چهارم هم کاربرد یافته‌های پژوهشی و فراتحلیل شامل ارزیابی و جمع‌بندی پژوهش‌ها و راهکار‌های برون رفت از وضعیت موجود تبلیغات ایران را نشان می دهد.

کد خبر 34947

برچسب‌ها