در صحن علنی شورای شهر تهران گزارش میزان دیون شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی قرائت و رقم ۸هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان به‌عنوان رقم نهایی این بدهی‌ها اعلام شد.

شورای شهر

شوراي شهر تهران در جلسه شماره 270 كه در تاريخ ششم تيرماه امسال و به‌صورت غيرعلني برگزار شد، يك‌ماه به شهرداري تهران فرصت دارد تا فهرست ديون خود به اشخاص حقيقي و حقوقي را ارائه كند. از همين بابت بود كه روز گذشته محمدباقر قاليباف، شهردار تهران و قدرت گودرزي معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در جلسه علني شوراي شهر حاضر شدند و گزارش آماده شده را ارائه كردند.

طبق اين گزارش ديون شهرداري در 4بخش تعريف شده است و بدهي به پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي 5هزار و 182ميليارد تومان، ديون حاصل از تملك‌ها يك هزار و 713ميليارد تومان، ديون بيمه و ماليات 481ميليارد تومان و ساير حساب‌هاي پرداختي نيز يك‌هزارو 138ميليارد تومان است. شهردار تهران همچنين كل ديون شهرداري نسبت به بودجه ابلاغي را 7.7درصد اعلام كرد. اين درحالي است كه سازمان‌هاي ديگر ‌ديونشان نسبت به بودجه 20درصد است؛ بنابراين‌ به گفته شهردار تهران اينكه گفته شود شهرداري ديون بالايي دارد، ظلم است. وي گفت: «خوب است مردم بدانند در شهر چه اتفاقاتي مي‌افتد.

به همين دليل نيز ما به جاي هر شش ماه كه قانون برايمان تعيين كرده هر ‌ماه روي سايت شهرداري فهرست درآمد و هزينه‌هاي شهرداري تهران را براي اطلاع عموم به نمايش مي‌گذاريم.» قاليباف ضمن تأكيد بر اينكه با افتخار نسبت به ارائه كارنامه‌اش درحضور اعضاي شوراي شهر و اذهان عمومي اقدام مي‌كند، گفت:

«حدود 45درصد تمامي زير‌ساخت‌هاي شهر تهران اعم از پل، تونل، زيرساخت‌هاي فرهنگي، بزرگراه و... از ابتداي تاريخ بلديه تا‌كنون، از سال 84 به اين طرف انجام شده است.» وي درعين حال عملكرد تفريغ بودجه شهرداري از سال 1384تا پايان سال 1394 را نيز معادل 109هزار و878ميليارد تومان اعلام كرد كه شامل 62هزار و 26ميليارد تومان نقد و 47هزارو 850ميليارد تومان غيرنقد است كه به‌طور قطع هزينه شده و در اسناد نشسته است.

شهردار تهران بابت برخي اظهارات مبني بر اينكه شهرداري تهران با فروش دارايي‌هاي شهر اقدام به اجراي پروژه‌هايش كرده، گفت: «من از همين جا اعلام مي‌كنم كه قطعا دارايي‌هاي شهر2.5 برابر اضافه شده است. به‌عنوان مثال زندان قصر را تملك كرديم و در منطقه يك 8هكتار باغ، در قلعه‌مرغي 300هكتار و در شهر آفتاب 200هكتارزمين تملك كرديم يا درمنطقه22حدود180هكتار از زمين‌هاي مردم را خريداري كرديم و درياچه ساختيم. درسال گذشته وقتي پارك ياس را مي‌ساختيم بابت تملك املاك نهادهاي مختلف پول پرداختيم. اينها همه دارايي‌هاي شهر است.»

شهردار تهران درعين حال به سختي كار تملك و ساخت هر ايستگاه مترو به وسعت 10هزار‌متر‌مربع اشاره كرد و گفت: «ساخت مترو يك بحث است، ساخت ايستگاه‌هاي آن بحث ديگري است زيرا نيازمند تملك املاك شهروندان و صرف‌ هزينه‌هاي هنگفت است و اين از افتخارات و هنر ما در بحث اقتصاد مقاومتي است درحالي‌كه بعضا در افكار عمومي اينگونه مطرح مي‌شود كه شهرداري ديوني بالا آورده كه اين ظلم به شهرداري است.‌»

شهردار تهران در جلسه ديروز شوراي شهر تهران گفت: «مردم شهر بايد بدانند كه شهرداري تهران ديون غيرمنطقي ندارد و ديون شهرداري حتي از استانداردها هم پايين‌تر است. مثلا اگر شهرداري مجاز است 30درصد ديون داشته باشد، ديون ما زير 8درصد است كه آن را نيز با تشكيل ستاد ويژه به سرعت تا پايان امسال به زير 4درصد خواهيم رساند.»

وي همچنين رقم وام‌هاي اخذ‌شده شهرداري از بانك‌ها را 9هزار و 200ميليارد تومان اعلام كرد كه البته 3هزار و 400ميليارد تومان آن مربوط به دوره قبلي شهرداري تهران است. وي در توضيح ديون شهرداري تهران در قالب وام‌هايي كه براي ساخت مترو گرفته شده، گفت: «مقرر شد تا 50درصد از اين وام را دولت و 50درصد آن را شهرداري بازپرداخت كند ا‌لبته شهرداري سهم خود را پرداخت اما دولت نداد و ما مجبور شديم چون اين وام‌ها به نام شركت مترو بود سهم دولت را نيز بازپرداخت و اين ظلم مضاعف را تقبل كنيم.»

به گفته قاليباف، شهرداري حدود هزار و 600ميليارد تومان از مردم بابت چك‌هاي برگشتي و... طلبكار است كه البته طلب مقدار واقعي اين نيست. وي در شرح اين مسئله تأكيد كرد: «اگر تثبيت عوارض را درنظر بگيريم، رقم بدهي مردم به شهرداري بالاي 45هزار ميليارد تومان مي‌شود كه ما نه‌تنها نخواستيم در اين شرايط سخت اقتصادي به مردم فشار وارد كنيم بلكه در بافت فرسوده نيز تمام عوارض را صفر كرديم.»

  • اقدامات انجام شده با وجود كم‌لطفي‌‌ها

قدرت گودرزي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران نيز در جلسه ديروز بخشي از اقدامات انجام شده ظرف 10سال گذشته را تشريح كرد كه با وجود تحريم‌هاي اقتصادي و كم لطفي‌هاي صورت گرفته درحق مديريت شهري به انجام رسيده است. افزايش خطوط متروي تهران در طول 10سال از 34 به 134كيلومتر، افزايش تعداد ايستگاه‌هاي مترو از 37 به 101 ايستگاه، پرداخت 12هزار ميليارد تومان هزينه خطوط مترو توسط شهرداري تهران كه با احتساب نرخ جديد هزينه ساخت 100كيلومتر مترو بدون درنظرگرفتن تملك‌ها بيش از 25هزار ميليارد تومان است.

اينها بخشي از آنچه بود كه گودرزي به آنها اشاره كرد. همچنين سرمايه‌گذاري 10هزار ميليارد توماني در خطوط در دست ساخت 6 و 7 كه به اين رقم بازهم اضافه خواهد شد، ساخت خط متروي فرودگاه امام خميني به طول 52كيلومتر، احداث تونل‌هاي رسالت، توحيد، اميركبير، نيايش وحكيم به طول 22كيلومتر، افزايش طول بزرگراه‌ها از 315 به 540كيلومتر، افزايش طول تونل شبكه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي از 41 به 82كيلومتر بخشي از مواردي بود كه ديروز گودرزي آنها را برشمرد.

وي همچنين به افزايش سرانه فضاي سبز درون شهري از 9.2 به 15.9مترمربع، افزايش سرانه فضاي سبز برون شهري از 8.1 به 5.23 مترمربع و افزايش تعداد بوستان‌ها از 1381 به 2300بوستان اشاره كرد. گودرزي تصريح كرد: شهرداري تهران در يك دهه گذشته به‌منظور ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي و براساس تكاليف و مصوبات برنامه پنج‌ساله مطابق با بودجه مصوب سالانه و تبصره‌هاي بودجه اقدام به دريافت تسهيلات ارزي و ريالي در قالب فاينانس، اوراق مشاركت و تسهيلات ريالي كرده؛ به‌طوري‌كه ميزان تسهيلات دريافتي 9هزار و 200ميليارد تومان بوده است.گودرزي افزود: از سال 84 تا 94 مبلغ 176هزار ميليارد تومان بودجه در تهران هزينه شده است.

  • صندوق ذخيره براي شهر

يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات ديروز قاليباف درصحن علني شوراي شهر تهران پيشنهاد تشكيل يك صندوق ذخيره شهري بود كه منابع درآمدي اين صندوق مي‌تواند 14هزار ميليارد تومان بدهي دولت به شهرداري، هزارو 600ميليارد تومان بدهي مردم به شهرداري و يك ميليارد و 200ميليون دلاري باشد كه از سوي مجلس مصوب شده كه دولت از محل صندوق ذخيره ارزي به شهرداري تهران بپردازد. در اين صورت اين صندوق مي‌تواند به منبع درآمدي مطمئن براي اداره شهر تبديل شود.

وي گفت كه آماده است اين پيشنهاد را در قالب لايحه به شوراي شهر تهران ارائه دهد تا از محل اين صندوق براي آينده شهر هزينه شود. قاليباف همچنين اعلام آمادگي كرد تا دولت هر كالا، هر تهاتر يا كارخانه بر زمين مانده‌اي كه دارد را نيز مي‌تواند به جاي بدهي‌اش به شهرداري واگذار كند و شهرداري مي‌تواند با تبديل آن به احسن، درآمدش را به اين صندوق واريز كند.

جدول

جدول۲

جدول۳

کد خبر 341331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

وبگردی