گروه اجتماعی: معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی از راه اندازی کمیته‌های حقوقی کودک آزاری و زنان خبر داد.

محمود عسگری آزاد با اعلام این خبر تصریح کرد: این کمیته‌ها با هدف رفع خلا‌ءهای قانونی در زمینه کودک آزاری و زنان با رویکرد خاص به آسیب‌های اجتماعی با همکاری اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: تنظیم پیش نویس بخشنامه و لایحه‌های مربوطه به منظور تسهیل مداخله دستگاه‌های تخصصی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های مرتبط با کودک آزاری و خشونت علیه زنان مهمترین دستور کار جلسات اخیر این کمیته‌ها بوده است.

عسگری آزاد نیز در خصوص تهیه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اجرای آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی اظهار کرد: بر اساس ماده 12 آیین ‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی،‌وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در ساماندهی کودکان خیابانی را هر 6 ماه یکبار تنظیم و به شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به طرح حمایت از قربانیان مین خاطر نشان کرد: این طرح در قالب نامه‌ای به هیات دولت و برای ساماندهی بیش از 10 هزار نفر آسیب دیده از انفجار مین در مناطق مرزی پیشنهاد شد که مبلغ 144 میلیارد ریال برای برقراری مستمری و پوشش بیمه‌ای این افراد نیاز است و در صورت تامین اعتبار تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

کد خبر 30602

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار