رنگ لباس‌های جوان معتاد که با ربودن ۳ پسر و یک دختر، آنها را تسلیم نیت شوم خود کرده بود او را به دام پلیس انداخت.

متهم

پنجم تيرماه شكايتي در اختيار مأموران كلانتري 144جواديه تهرانپارس قرار گرفت كه از ربودن و آزار و اذيت نوجواني 14ساله حكايت داشت. پسر نوجوان وقتي مقابل مأموران قرار گرفت در تشريح ماجرا گفت: ظهر بود كه براي خريد از خانه‌مان حوالي خيابان جشنواره بيرون آمدم. داخل كوچه چشمم به پسرجواني افتاد. او از من آدرسي پرسيد و من داشتم راهنمايي‌اش مي‌كردم كه يكدفعه چاقويي از جيبش در آورد و زيرگلويم گذاشت. از ترس همه بدنم مي‌لرزيد و او با تهديد گوشي موبايل مرا گرفت. بعد مرا كشان‌كشان با خود برد تا اينكه به خرابه‌اي در آن حوالي رسيديم و در آنجا مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و پس از آن پا به فرار گذاشت.

 • زورگيري خونين

با اين شكايت تحقيقات مأموران براي شناسايي جوان شيطان‌صفت شروع شد تا اينكه 3روز بعد شكايت ديگري در اختيار مأموران قرار گرفت. اين‌بار پسر18ساله‌اي هدف حمله متهم تحت تعقيب قرار گرفته و اموالش به سرقت رفته بود اما با مقاومت او، متهم موفق به اجراي نقشه سياهش نشده بود. با اين حال با چاقو ضربه‌اي به كتف شاكي زده و پس از مجروح كردن او و سرقت اموالش متواري شده بود.

 • سومين شكايت

درحالي‌كه هر دو شاكي مشخصات يكساني از مرد شيطان‌صفت ارائه كرده بودند گزارش سومين حادثه نيز به مأموران كلانتري اعلام شد. سومين قرباني كه پسر17ساله‌اي است درباره جزئيات حادثه گفت: ساعت 21:30نوزدهم تيرماه بود و همراه دوستم در پاركي در شرق تهران بوديم كه پسرجواني به سمت ما آمد. او با تهديد چاقو موبايل‌هاي من و دوستم را گرفت و به دوستم گفت كه به خانه برود و برايش مقداري پول تهيه كند. دوستم هم پا به فرار گذاشت و از ترسش برنگشت. همزمان با رفتن او مرد جوان با تهديد چاقو مرا به داخل يك كاميون اسقاطي برد و در آنجا مورد آزار و اذيت قرار داد و فرار كرد.

 • ربودن دختر جوان

جرائم سياه متهم تحت تعقيب همچنان ادامه داشت و درحالي‌كه هنوز ردي از او به‌دست نيامده بود، وي چهارمين طعمه‌اش را هم ربود. اين بار شاكي دختري 29ساله بود. او ظهر 20تيرماه هنگام رفتن به خانه، در بين راه به جوان شيطان صفتي برخورد كه چاقويي زير گلويش گذاشت و از او خواست تا موبايل و هرچه پول دارد را تحويلش بدهد. متهم با تهديد موبايل و 3هزار تومان پولي را كه داخل كيف دختر جوان بود دزديد و بعد از آن او را كشان كشان به پشت يك كاميون برد و مورد آزار و اذيت قرار داد.

 • دستگيري

نكته مشابهي كه همه شاكيان مطرح كردند مشخصات ظاهري متهم بود؛ مردي با پيراهن مشكي و شلوار قهوه اي. مأموران گشت كلانتري جواديه تهرانپارس با در اختيار داشتن مشخصات ظاهري و تصوير چهره‌نگاري شده متهم به جست‌وجوهاي خود ادامه دادند تا اينكه عصر يكشنبه 21تيرماه او را در يكي از خيابان‌ها شناسايي و دستگير كردند.

اين پسر 26ساله به نام ابوطالب روز گذشته به شعبه دوم بازپرسي دادسراي جنايي تهران منتقل شد و وقتي در برابر قاضي بستان‌زاده قرار گرفت خيلي خونسرد به جنايت سياه، زورگيري و آدم ربايي اعتراف كرد. او همچنين در گفت‌وگو با همشهري از جزئيات جناياتش گفت كه در ادامه مي‌خوانيد:

 • چرا دختر و پسرها را مي‌ربودي؟

نمي‌دانم. من خودم قرباني تجاوز بودم. سال88 جواني با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و از آن به بعد زندگي من نابود شد.

 • يعني در پي انتقام بودي؟

شايد. اما از آن به بعد بود كه اين فكرها به سرم زد.

 • سرقت چطور. دليل آن‌چه بود؟

اعتياد. من شيشه و قرص‌هاي روانگردان مصرف مي‌كردم و براي به‌دست آوردن پول اموال طعمه‌هايم را سرقت مي‌كردم.

 • در اين سرقت‌ها چقدر گيرت آمد؟

پول نقد فقط همان 3هزار توماني كه از دختر جوان دزديدم. مابقي گوشي موبايل بود كه آنها را در ازاي دريافت مواد مي‌فروختم. شايد يكي از دلايلي كه به آنها تجاوز مي‌كردم، همين اعتياد و توهم ناشي از مصرف مواد بود. آن موقع مغزم هنگ كرده بود و نمي‌دانستم چه مي‌كنم.

 • اهل كجايي؟

اهل يكي از شهرستان‌هاي غربي كشور هستم و 5سال پيش براي كار به تهران آمدم.

 • چه كار مي‌كردي؟

مدتي نصاب داربست بودم اما وقتي با يك دختر آشنا شدم و مي‌خواستم با او ازدواج كنم متوجه شدم كه اعتياد به شيشه دارد كه از طريق او من هم معتاد شدم و به اين روز افتادم. اعتياد زندگي‌ام را تباه كرد و هر چيزي كه داشتم را از دست دادم تا جايي كه كارتن‌خوابي مي‌كردم. باورتان مي‌شود كه من فقط همين يك دست لباس را دارم كه از روي همان هم شناسايي شدم؟ هرچه هم پول گيرم مي‌آمد به قاچاقچي مي‌دادم و مواد مي‌خريدم.

 • سابقه داري؟

2بار پيش از اين دستگير شدم. يك‌بار به‌خاطر اعتيادم پدرم را كتك زدم كه به‌خاطر آن 2‌ماه زندان بودم. بعد از آن هم بر سر مواد‌مخدر با يك قاچاقچي درگير شده و با چاقو او را زدم كه به اتهام ضرب و جرح در آن پرونده هم 3‌ماه زندان بودم.

کد خبر 300958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار