همشهری آنلاین: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره گروه تروریستی داعش صادر شد. مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر به نقل پایگاه اینترنتی تویت داک چنین آورده است:

در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه داعش آمده است:

شورای امنیت از گزارش گروه تحلیل و نظارت بر تحریمها درباره جبهه النصره و داعش که چهارده نوامبر دوهزار و چهارده منتشر شد، استقبال می‌کند و توصیه‌های آن را جدی می‌گیرد. همچنین شورای امنیت با توجه به نگرانی که درباره ادامه تهدیدات داعش و جبهه النصره و همه افراد و گروه‌های تروریستی دیگر از جمله نهادهای وابسته به القاعده علیه صلح و امنیت بین المللی دارد، دوباره تاکید می‌کند:

1 . در برخورد با همه جنبه های این تهدید عزم جدی دارد. شورای امنیت بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد و با توجه به قطعنامه های 1267 مصوب سال هزار و نهصد و نود و نه و 1989 مربوط به سال دوهزار و یازده هر گونه تجارت مستقیم یا غیرمستقیم را با داعش، جبهه النصره و دیگر افراد و گروههای وابسته یا همسو با القاعده به ویژه خرید و فروش نفت و محصولات نفتی، پالایشگاهی و اقلام مربوط به آن را محکوم می کند و تاکید می کند چنین روابطی می تواند به معنای حمایت از این گروهها باشد و باعث قرار گرفتن در فهرست کمیته ویژه شود.

2. تاکید می‌شود کشورها براساس قطعنامه 2161 (2014) لازم است اطمینان یابند که اتباع آنها و افراد در کشور آنها دارایی یا منابع اقتصادی را مستقیما یا غیرمستقیم در دسترس داعش یا جبهه النصره یا دیگر افراد یا گروه ها و عوامل واشخاص حقوقی مرتبط با القاعده قرار نمی دهند و یادآور می شود که این الزام درباره تجارت مستقیم نفت و فرآورده های نفتی و مواد پالایشگاهی است.

3. تاکید می کند که کشورها براساس قطعنامه 2161(2014) وجوه و دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی داعش، جبهه النصره و دیگر افراد،گروه ها ، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده از جمله وجوه بدست آمده از املاک متعلق به آنها یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم آنها یا اشخاص به نمایندگی از آنها یا در جهت آنها را بدون تاخیر مسدود کنند.

4. تاکید می‌کند که کشورها براساس قطعنامه 2161(2014) اطمینان دهند هیچ وجوه، دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی را در دسترس مستقیم یا غیرمستقیم اتباع یا اشخاص داخل کشور به نفع داعش، جبهه النصره و دیگر افراد و گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده قرار ندهند.

5. یادآور می‌شود که وجوه و دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی برای یا به نفع افراد یا اشخاص حقوقی در فهرست اینطور نیست که همواره به صورت مستقیم در اختیار آنها باشد و یادآور می شود که علاوه بر این، کشورها باید در شناسایی چنین وجوه و منابع هوشیار باشند، چرا که این احتمال وجود دارد دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم افراد در فهرست فورا قابل شناسایی نباشد.

6. تاکید می‌کند که منابع اقتصادی شامل نفت، فرآوردهای نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط، دیگر منابع طبیعی و دیگر دارایی هایی هستند که به شکل وجوه نیستند اما این احتمال وجود دارد که از آنها برای بدست آوردن وجوه،کالاها یا خدمات استفاده شود.

7. تاکید می‌کند ضرورت دارد کشورها براساس قطعنامه 2161 شورای امنیت سازمان ملل متحد (2014) بدون هیچ تاخیری وجوه، دیگر دارایی های مالی و منابع اقتصادی داعش، جبهه النصره و دیگر افراد،گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده از جمله نفت، فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط و دیگر منابع طبیعی متعلق به آنها یا تحت کنترل آنها یا اشخاص به نمایندگی از آنها یا در جهت آنها و همچنین هر وجوه یا قابلیت تبدیل شدن به وجوه از چنین منابع اقتصادی را بدون تاخیر مسدود کنند.

8. تاکید می‌کند که ضرورت دارد برای جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی شامل درآمد حاصل از جرایم سازمان یافته، چیزهای دیگر، تولید غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، تجارت مواد شیمیایی اقداماتی برداشته شود و براهمیت تداوم همکاری بین المللی به این منظور تاکید می‌کند.

9. تاکید می کند که کشورها نیاز است اطمینان دهند اتباع آنها، اشخاص در خاک آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هیچ وجوه، دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی شامل نفت، فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط و دیگر منابع طبیعی را که در جهت، جمع آوری شده برای یا به نفع داعش، جبهه النصره و دیگر افراد، گروه ها، عوامل، اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده و همچنین هیچ وجوه یا قابلیت تبدیل به وجوه از منابع اقتصادی را در دسترس قرار ندهند.

10. ابراز نگرانی می کند که امکان دارد از ادوات شامل هواپیما، خودروها و کامیون ها و تانکر های حامل نفت که از مناطقی در سوریه و عراق می آیند یا به مناطقی در سوریه و عراق می روند که داعش، جبهه النصره یا دیگر گروه های، عوامل، اشخاص حقیقی مرتبط با القاعده حضور دارند، برای انتقال نفت، فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط، وجه نقد و دیگر اقلام ارزشمند شامل فلزات گرانبها و معدنی شامل طلا، نقره، مس و الماس و همچنین غلات، دام، ماشین آلات، مواد الکترونیکی و سیگار برای یا به نمایندگی از چنین اشخاص حقوقی برای فروش در بازارهای بین المللی، برای مبادله با تسلیحات یا به شیوه های دیگری استفاده گردد که موجب نقض پارگراف یک قطعنامه 2161(2014) درباره مسدود کردن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی خواهد شد و کشورهای عضو را ترغیب می کند گام های مناسب را براساس حقوق بین الملل برای جلوگیری و قطع فعالیت هایی بردارند که منجر به نقض مسدود کردن دارایی ها یا تحریم های تسلیحاتی هدفنمد در پارگراف یک قعطنامه 2161(2014) می‌شود.

11. تاکید می‌کند که تمام کشورها باید اطمینان دهند که هر شخصی که در این تامین مالی، برنامه ریزی،آماده سازی یا تدارک اقدامات تروریستی یا در حمایت از اقدامات تروریستی مشارکت دارد به دست عدالت سپرده می شود و اطمینان دهند که چنین اقدامات تروریستی در قوانین و مقررات داخلی به عنوان جرایم جنایی جدی شناخته می شود و مجازات آن منعکس کننده جدیت چنین اقدامات تروریستی باشد و تاکید می کند چنین حمایتی ممکن است از طریق تجارت نفت و فرآورده های نفتی پالایش شده، مواد پالایشی با داعش، جبهه النصره و دیگر اشخاص،گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده باشد.

12. تصمیم می‌گیرد که کشورهای عضو باید ظرف سی روز به کمیته 267/1989 درباره(اقدامات صورت گرفته برای ) ممنوعیت انتقال نفت،فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط برای داعش و جبهه النصره یا از طرف آنها را اطلاع دهند و از کشورهای عضو می خواهد به این کمیته نتیجه اقدامات گرفته شده علیه افراد و اشخاص حقوقی در نتیجه این فعالیت را گزارش دهند.

13. کشورهای عضو را ترغیب می کند فهرست افراد و اشخاص حقوقی شرکت کننده در فعالیت ها و تجارت نفتی مرتبط با داعش، جبهه النصره و دیگر افراد،گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده را به این کمیته تحویل دهند و از کمیته 1267/1989 تحریم القاعده بخواهند فورا قرار گرفتن این افراد و اشخاص حقوقی مشارکت کننده در فعالیت های تجارت نفتی با داعش، جبهه النصره و دیگر اشخاص،گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده در فهرست را بررسی کنند.

14. از کشورهای عضو می خواهد از جمله از طریق افزایش مبادله اطلاعات برای شناسایی مسیرهای قاچاق که داعش و جبهه النصره از آنها استفاده می کند، همکاری بین المللی، منطقه ای و فرا منطقه ای را افزایش دهند و از کشورهای عضو می خواهد برای مقابله با قاچاق نفت و فرآورده های نفتی،مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط از طریق داعش و جبهه النصره و دیگر اشخاص،گروه ها، عوامل، اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده جهت کمک به دیگر کشورها ارائه کمک فنی و ظرفیت سازی را بررسی کنند.

کد خبر 287021

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha