همشهری‌آنلاین: علی اکبر اشعری در سوم مهر سال ۱۳۳۲ در تهران به دنیا آمد.

اشعری

علی اکبر اشعری در ٢٦ سالگی (١٣٥٨) ازدواج کرد. حاصل این ازدواج ٤ فرزند (یک دختر و 3 پسر) است. فرزندان وی به ترتیب کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف در رشتة نفت، فارغ التحصیل دکترای داروسازی دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف هستند.

تحصیلات:
 ـ آموزشگاهی: دیپلم ریاضی از دبیرستان آذر (شهرستان تهران)
 ـ دانشگاهی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از مرکز آموزش مدیریت دولتی

مشاغل:
معاون دفتر بررسی، ارشاد و گزینش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش (تا 15/5/1360)
مدیرکل دفتر بررسی، ارشاد و گزینش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش(1360 تا 1361)
تدریس در مدرسة راهنمایی و دبیرستان مفید در منطقة 5 آموزش و پرورش تهران (1361تا1364)
معاون آموزش مقدماتی مدرسة عالی شهید مطهری(تأسیس رشتة علوم و معارف اسلامی و توسعة آن در سطح شهرستانها) و تدریس در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (1364تا 1370)
تدریس در دبیرستان غیرانتفاعی نور که خود موسس آن بود (1370 تا 1371)
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (1371 تا 1372)
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (1372 تا 1373)
قائم مقام فرهنگی و معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(تأسیس خانة روزنامه‌نگاران جوان به منظور ایجاد فرصت برای کشف استعدادهای جوان و آموزش روزنامه‌نگاری به آنها، تأسیس مرکز ملی سنجش افکار عمومی به عنوان امکانی برای نظرسنجی از مودم و شناخت افکار عمومی در هرمورد، پیشنهاد تأسیس انجمن اسلامی روزنامه‌نگاران و آغازگر برگزاری جشنوارة سالانة مطبوعات (1373 تا 1376)
مشاور رئیس سازمان صدا و سیما (1376 تا 1377)
مشاور رئیس‌سازمان صدا و سیما و رئیس مرکز تحقیقات این سازمان (ارتقای جایگاه سازمانی‌مرکز برای افزایش قدرت‌تعامل و اثربخشی بر برنامه‌های صدا و سیما) (1377تا 1378)
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتشارات سروش(راه اندازی نخستین پایگاه اینترنتی از سوی یک ناشر ایرانی و ارائة متن کامل نشریات و معرفی کتابهای این انتشارات قبل از توزیع، برپایی جشن رونمایی کتاب برای کتابهای چاپ اول،  تأسیس روزنامة جام جم و ماهنامه‌های سروش بانوان و سروش جوان و فصلنامة سروش اندیشه)(1378تا 1381)
مشاور فرهنگی شهردار تهران(ارائة پیشنهاد برپایی نمایشگاه یاد یار مهربان برای اهدای کتاب و لوازم ورزشی به مدارس ، برپایی جشن رونمایی کتاب، پیشنهاد تأسیس نشرشهر به عنوان حلقة وصل شهرداری و ناشرین و همچنین به منظور تمرکر فعالیتهای انتشاراتی شهرداری و پیشنهاد احداث باغ کتاب تهران (1382 تا 1384)
سردبیر روزنامة همشهری (1384)
مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانة ملی (برگزاری نخستین همایش تاریخ شفاهی، برپایی جشنوارة خاطره‌ها، فعال کردن پژوهشکدة اسناد، افتتاح مرکز مطالعات اسلام شناسی و ایران شناسی، کتابخانة عمومی، کتابخانة کودک و نوجوان و کتابخانة نابینایان و کم بینایان، دریافت مجوز انتشار فصلنامة نامة ایران و اسلام، تکمیل نرم‌افزار جامع اسناد و کتابخانة ملی(رسا)، اجرای طرح حافظة ملی دیجیتال، تأسیس کمیتة ملی حافظة جهانی و به ثبت رساندن شاهنامة بایسنقری و وقفنامة ربع رشیدی در حافظة جهانی یونسکو، نصب تندیس فردوسی، نصب ساعت آفتابی، تکمیل بنای کتابخانة ملی و تجهیز آن، آماده‌سازی و استقرار بیش از هفتصدهزارجلد کتاب برای دسترسی مرا احداث بنای ورزشی برای همکاران و همچنین ایجاد شعبة بانک ملی)(1384 تا ...)

سایر فعالیت‌ها:

عضویت در کمیتة امام خمینی برای کمک به زلزله‌زدگان طبس(1356)
عضویت در واحد پیگیری و ارزشیابی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران(1356)
عضویت در هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دومین دورة مجلس شورای اسلامی(1362)
عضویت در هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دورة سوم مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری(1366)
عضو هیئت مرکزی گزینش مدرسة عالی شهید مطهری(1367تا1371)

عضویت و رئیس هیئت مدیرة موسسة مطبوعاتی ایران (١٣٧٥)
عضویت در هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری(1377)
عضویت در شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(1374 تا 1376)
عضو هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1371 تا 1377)
عضویت در کمیتة برنامه‌ریزی آموزش عمومی برنامة سوم توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور(1377)
عضویت در کمیتة نهادهای مذهبی شورای فرهنگ و هنر و تربیت بدنی برنامة سوم توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور(1377)
عضویت در کمیتة ملی ارتباطات یونسکو (1373تا 1376)
دورة اول عضویت در هیئت منصفة مطبوعات(1374تا 1376)
عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات (1373 تا 1376)
عضویت در هیئت اجرایی دورة هفتم انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران (1376)
عضویت در هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمایندة رئیس سازمان صدا و سیما (1378)
دورة دوم عضویت در هیئت منصفة مطبوعات(1381تا 1383)
عضویت در هیئت مرکزی گزینش سازمان صدا و سیما( 1377 تا 1386)
عضویت در هیئت امنای شهرکتاب(1382تا...)
عضویت در هیئت مدیرة روزنامة همشهری(همکاری در راه‌اندازی همشهری محله و همشهری جوان) (1382 تا 1385)
عضویت در هیئت اجرایی انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی شهرستان تهران (1374)
عضویت و رئیس هیئت مدیرة موسسة مطبوعاتی ایران(1375 تا ...)
عضویت در کمیسیون طرح و برنامة شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (1379تا...)
عضویت در هیئت مدیرة دفتر نشر فرهنگ اسلامی (1380تا...)
عضویت در هیئت اجرایی انتخابات دومین دورة انتخابات شورای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شهرستان تهران(1385)
عضویت و رئیس هیئت امنای خانة کتاب(1385 تا ...)
عضویت در هیئت امنای موزة علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1385 تا...)
عضویت در کمیتة فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی(1385 تا...)

عضویت در کمیسیون طرح و برنامة شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (١٣٧٩تا١٣٨٨)
عضویت و رئیس هیئت امنای خانة کتاب(١٣٨٥تا١٣٩٠)
عضویت در هیئت امنای بنیاد ایران شناسی (١٣٨٨-١٣٩١)
عضویت در هیئت مدیره نشر شهر (١٣٨٤-١٣٩٢)
عضویت در هیئت منصفه مطبوعات (١٣٩٢-...)
عضویت در شورای راهبردی آموزش شهروندی شهرداری تهران (١٣٩٠-...)
عضویت در شورای راهبردی سیمافیلم (١٣٨٩-...)
عضویت در هیئت اجرایی انتخابات نهم ریاست جمهوری در شهرستان تهران
عضویت در هیئت اجرایی انتخابات دهم ریاست جمهوری در شهرستان تهران
رئیس شورای سیاستگزاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (١٣٨٨-١٣٩١)
مشاور راهبردی طرح باغ کتاب تهران و مديريت آن پس از اتمام پروژه (١٣٨٩-....)
موسس و رئیس کنفرانس کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو (١٣٨٦-١٣٨٩)
عضویت در هیئت امنای خانه کتاب (١٣٩٢-...)
مدیرمسئول ماهنامه فرهنگ اسلامی(١٣٩٢-....)
عضو شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران(١٣٩١-...)

کارهای قلمی:

  • مجموعة سرمقاله‌ها با عنوان "آموزش و پرورش ره به کجا می‌برد؟" در هفته‌نامة سروش که بعدها به صورت مجموعه چاپ و منتشر شد.
  • انتشار سرمقاله و یادداشتهایی در نشریات سروش بانوان، سروش اندیشه، هفته‌نامة سروش و روزنامه‌های ابرار، جام جم و همشهری
  • تألیف کتاب پیام غدیر.
  • سفر به آفریقا حاوی گزارش سفر به کشورهای زیمبابوه و آفریقایی جنوبی

پایگاه اینترنتی: www.ashari.ir (حاوی یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌ها)

علی اکبر اشعری 25 دی 89 از ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، استعفا کرد.

کد خبر 28244

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار