همشهری آنلاین: اولین آیین نامه جامع نحوه فعالیت، ‌وظایف و اختیارات روابط عمومی در تاریخ کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در طول بیش از 53 سال فعالیت روابط عمومی در کشور این آیین نامه نخستین کار جدی دولتها جهت ساماندهی ساختاری حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی ها است که حاصل بیش از یکسال کار کارشناسی مدون در دفتر سخنگوی دولت با همکاری کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است.

این آیین نامه چشم انداز بسیار مناسبی را جهت اجرای دستور رهبر معظم انقلاب جهت فعال سازی روابط عمومی ها فراهم می‌سازد.

در این آیین نامه 10 ماده‌ای به نکات و مسائل متعددی که مهم‌ترین چالش‌ها و نیاز‌های روابط عمومی‌ها است پرداخته شده که اهم آن‌ها به شرح ذیل است:

تعیین چارچوب فعالیت روابط عمومی ها

براساس ماده 1 این مصوبه “اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی دولت“ ،‌”همکاری با رسانه‌های جمعی“، “پاسخگویی به شبهات و ابهام‌ها“، “تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان“، “اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها“، “ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوطه“ ،‌” نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه“، “مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دستگاه“ و “افکار سنجی عمومی دستگاهی“ از اهم وظایف روابط عمومی‌ها می باشد.

تعیین ساختار نوین برای روابط عمومی‌ها

از جمله مشکلات اساسی روابط عمومی‌ها کهنگی و عدم ساختار مناسب برای فعالیت‌های نوین اطلاع رسانی بود. در آیین نامه تدوین شده دولت مقرر گردید شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی روابط عمومی ها جهت اجرای وظایف با توجه به اهداف ، پراکندگی جغرافیایی وسایر موارد مربوط ظرف چهار ماه تدوین و به تصویب شورای اطلاع رسانی دولت برسد.

برنامه ریزی جهت جذب کارشناسان روابط عمومی در بدنه دولت

از دیگر تصمیمات ابلاغی در این آیین نامه اولویت دادن به جذب دارندگان مدارک تحصیلی روابط عمومی و افراد دارای تجربه کاری قابل توجه در حوزه اطلاع رسانی براساس سهمیه استخدامی دستگاهها به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی است.

الزام جهت آموزش‌های مداوم به روابط عمومی‌ها با همکاری انجمن‌های ذی‌صلاح

براساس یکی دیگر از مواد آیین نامه جامع روابط عمومی در کشور ،‌علیه روابط  عمومی‌ها با برنامه ریزی شورای اطلاع رسانی دولت آموزش‌های مداوم دریافت نموده و با همکاری دستگاههای اجرایی ،‌آموزش و همچنین انجمن‌ها و موسسات ذی صلاح زمینه ارتقای آموزشی آنها فراهم می گردد و به این منظور از سال آینده ردیف مجزایی جهت آموزش های روابط عمومی ها اختصاص می یابد.

نظام مند کردن انتصاب مدیران روابط عمومی در دستگاه‌ها

به منظور ارتقای سطح مدیران روابط عمومی ها در آیین نامه جامع روابط عمومی پیش بینی شده که از این پس مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و صرفاً از میان افراد دارای خلاقیت ، تحرک و آگاهی سیاسی ـ اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان با تحصیلات مرتبط با رشته روابط عمومی و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوطه انتخاب خواهد شد و به طور مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

ابلاغ تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ها در سطح ملی و استانی

طبق بخش دیگری از آیین نامه مدون دولت به منظور ایجاد انسجام ،‌اتخاذ شیوه‌های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع رسانی شورای هماهنگی روابط عمومی با حضور مدیران روابط عمومی دستگاهها و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به ریاست سخنگوی دولت و دبیری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل می شود.

در کلیه استانها نیز شورای هماهنگی روابط عمومی استان به ریاست استاندار و دبیری مسئول روابط عمومی استانداری و با حضور کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاههای استانی و فرمانداریها تشکیل خواهد شد.

الزام روابط عمومی ها به همکاری مناسب با رسانه‌ها

ماده 7 این آیین نامه روابط عمومی ها را موظف به افزایش همکاری و تعامل خود با کلیه رسانه‌های قانونی به خصوص سازمان صدا و سیما نموده است.

 الزام روابط عمومی ها به تدوین برنامه سالیانه کاری

به منظور طراحی افق‌های کاری مدون طبق مصوبه دولت از این پس روابط عمومی هر دستگاه موظف به تدوین برنامه سالیانه ارتباطی ، اطلاع رسانی و انتشاراتی است که طبق برنامه سالانه وزارتخانه‌و سازمان با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تنظیم شده و مبنای کمک‌های مالی و اداری به روابط عمومی خواهد بود.

بودجه  اطلاع رسانی و روابط عمومی بودجه ضروری هر دستگاه

براساس یکی دیگر از مفاد مصوبه ابلاغی از این پس شرط مبادله موافقتنامه های بودجه در سطح ملی و استانی اختصاص حداقل دو  در هزار بودجه جاری ستادی و استانی ـ به تفکیک ـ برای فعالیت‌های روابط عمومی و اطلاع رسانی است که این مبلغ در کلیه دستگاهها به عنوان هزینه ضروری دستگاه منظور شده و در اختیار روابط عمومی ها قرار خواهد گرفت.

با تعیین کار گروه ویژه‌ای در سطح دولت برنامه ریزی لازم جهت اجرایی شدن کلیه مفاد این تصویب نامه در کلیه دستگاه‌ها صورت خواهد پذیرفت.

کد خبر 27179

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار