در جلسه شورای شهر تهران، اعضا تصمیم گرفتند به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اجازه دهند تا پروژه‌های مشارکتی را پس از رسیدن به ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی به فروش برساند.

شورای شهر

از نظر عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با اين تصميم، شهرداري به جاي افزايش درآمد ناپايدار از طريق فروش پروژه‌هاي مشاركتي در سازمان سرمايه‌گذاري به منبع درآمدي دست مي‌يابد. دبير در اين رابطه گفت: «در لايحه بودجه براي سازمان سرمايه‌گذاري ۵۰۰ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده بود اما با افزايش بودجه و تصويب اين اصلاحيه مي‌توان درآمد سازمان را دوبرابر كرد. با اين اوصاف درآمد سازمان سرمايه‌گذاري به حدود 1000ميليارد تومان مي‌رسد.» به‌گفته دبير «اين باعث مي‌شود كه اعضا اطمينان پيدا كنند كه با اين روش جلوي ضرر و زيان شهرداري گرفته مي‌شود.»

نظر اقبال شاكري، عضو ديگر شوراي شهر اين بود كه «چون سرمايه‌گذاري مشاركتي در بنگاه‌هاي اقتصادي به‌معناي تعهدات عمومي شهرداري نيست پس نمي‌توان براي آن محدوديت قائل شد.»از نظر وي «هر زمان شهرداري احساس كرد نياز دارد اين سرمايه را نقد كند بايد بتواند آن‌را به فروش برساند.» رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران ادامه داد: «ما نبايد براي شهرداري محدوديت قائل شويم مگر اينكه مشاركت مربوط به ارائه خدمات عمومي باشد.»

احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل هم اين تصميم را كمكي در جهت بالا رفتن توان سرمايه‌گذار و شهرداري دانست. سرخو، رئيس كميته عمران به‌عنوان يكي از موافقان اين اصلاحيه توضيح داد: «در متن پيشنهادي ماده واحده نوشته شده «براساس قيمت كارشناسي با فرض اتمام كل پروژه به ارزش روز.» يعني مهم نيست ميزان پيشرفت چقدر است؛ ارزشگذاري براساس قيمت تمام‌شده انجام مي‌شود.»

محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي اما با بيان اينكه قيمت كارشناسي با فرض تمام شدن پروژه تعيين مي‌شود، اظهار كرد: «اما هيچ نگراني نداريم چون براساس قيمت تمام‌شده محاسبات انجام مي‌شود اما تذكر من به شهرداري تهران درباره عنوان پروژه‌هاي مشاركتي است زيرا مقرر شده بود از ابتداي سال93 عناوين پروژه‌هاي مشاركتي شهرداري به شورا ارائه شود تا به تأييد كميسيون تلفيق برسد، درحالي‌كه از ابتداي امسال در كميسيون تلفيق اين موضوع مطرح نشده است.» بنابراين گزارش، در ادامه جلسه ديروز عليرضا دبير، نيز از شهرداري تهران خواست تا گزارش عملكرد تبصره‌هاي بودجه را ارائه كند. وي با اشاره به وظيفه قانوني شهرداري تهران مبني بر ارائه گزارش 4ماهه در اين حوزه گفت: «حدود 2ماه قبل نامه‌اي به شهرداري ارسال كرديم و خواستيم درباره عملكرد تبصره‌هاي بودجه‌ها گزارشي را ارائه كند اما هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم.»

اعضاي شوراي شهر تهران اعتراض فرمانداري به يكي از مصوبات شوراي شهر را بررسي كردند. اين مصوبه بر اعمال تخفيف ۵۰درصدي به دانش‌آموزان در استفاده از اماكن ورزشي شهرداري هنگام تعطيلات تابستاني تأكيد داشت. عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مورد جوابيه تهيه شده گفت: «سازمان ورزش موظف است ميزان تخفيف ارائه شده به دانش‌آموزان را به شهرداري تهران منعكس كند تا شهرداري ميزان ريالي اين تخفيف را به سازمان ورزش پرداخت كند.»

اينطور كه وي عنوان كرد‌ شوراي شهر به شهرداري تهران اجازه مي‌دهد ۴۴ميليارد تومان بودجه كمكي به سازمان ورزش پرداخت كند چراكه شورا درآمد اين سازمان را محدود كرده تا مردم با قيمت‌هاي كمتري از اماكن ورزشي شهرداري استفاده كنند. نظر احمد دنيامالي هم دائمي شدن اين تخفيف‌ها در تابستان‌هاي هرسال بود كه با موافقت احمد مسجدجامعي همراه شد. مسجدجامعي به همين د‌ليل از كميسيون‌هاي مربوطه خواست اين پيشنهاد را بررسي كنند.

  • لايحه جامع كمك به خسارت‌ديدگان حوادث در تهران

يكي ديگر از مصوبات ديروز شوراي شهر تصويب دوفوريت طرح «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه جامع كمك به خسارت‌ديدگان حوادث آني در تهران» بود. احمد مسجدجامعي اين طرح را اينگونه شرح داد: «اين طرح بخشي از سند در دست تهيه كميسيون نظارت شورا مبني بر بررسي حقوقي و قانوني وظايف دستگاه‌هاي ذي مدخل در ارتباط با حوادث غيرمترقبه شهر تهران است.»
وي افزود: «به‌دليل سرگرداني شهروندان حادثه ديده از طوفان در تهران، از كميسيون نظارت و حقوقي شورا خواستيم تا پيش از ارائه طرح جامع اصلي، تكليف خسارت حادثه‌ديدگان و نحوه كمك‌رساني به آنها را هرچه سريع‌تر تعيين و مشخص سازد، بنابراين طرح فوق تنها برشي از آن طرح جامعي است كه كميسيون نظارت و حقوقي شورا در آينده ارائه خواهد كرد.» پرويز سروري كه رياست كميسيون نظارت و حقوقي شورا را برعهده دارد ضمن تأييد سخنان رئيس شورا گفت: «اين طرح با استفاده از نظرات دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ستاد حوادث غيرمترقبه كشور تهيه شده است. در طرح اصلي كه تهيه آن روبه اتمام است نيز مباحث بيمه‌ايي و ايجاد صندوقي براي ذخيره‌سازي‌ اعتبارات مورد نياز در مواقع اضطراري ديده شده است.»

نظر مهدي چمران، عضو كميسيون شهرسازي و معماري شورا هم اين بود كه «با تصويب چنين طرحي گمان نشود كه از اين پس شهرداري تهران، خسارت‌هاي احتمالي حوادث غيرمترقبه را پرداخت خواهد كرد.» طبق گفته‌ وي «شهرداري از نظر حقوقي، وظيفه‌اي براي پرداخت مالي به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه ندارد چراكه ستاد مستقر در وزارت كشور مسئول اصلي پرداخت خسارت‌هاست.»

محمدمهدي تندگويان نيز پيشنهاد داد: «در اين طرح پرداخت خسارت براي درختاني كه از بين مي‌روند درنظر گرفته شود.» وي همچنين اضافه كرد: «در جهت تشويق حفظ باغات، تسهيلاتي براي باغداران و دارندگان فضاهاي سبز كه در چنين حوادثي دچار خسارت مي‌شوند در نظر گرفته شود.»

  • لزوم به روز شدن اطلس اطلاعاتي پايتخت

اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت طرح «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه به‌روزرساني اطلس شهر تهران» را نيز تصويب كردند. مجتبي شاكري، رئيس كميته نامگذاري شورا بر ضرورت به‌روزرساني سامانه اطلاعات معابر شهر تهران تأكيد كرد و سپس در توضيح طرح گفت: «25هزار نامگذاري معابر در شهر تهران مصوبه شوراي شهر را ندارند و مطابق قانون، شوراي شهر مسئول نامگذاري معابر شهر است و 5هزارو900 معبر نيز فاقد نام هستند كه براي شهروندان ايجاد مشكل كرده است، بنابراين براساس اين طرح مي‌خواهيم شهرداري را ملزم كنيم تا سامانه اطلاعاتي خود را به‌روز كند تا تعاريفش را با شورا يكي كند.»

معصومه‌آباد نيز يادآور شد: «در دوره سوم شورا طرحي مبني بر شناسنامه محلات به تصويب رسيده بود كه در آن اطلاعات كاملي از آنچه در محلات وجود دارد ثبت مي‌شد.» وي تأكيد كرد: «براي نامگذاري معابر ما مشكلي نداريم مشكل تنها در بخش ثبت و به روزرساني اطلاعات در سيستم است.» محسن پيرهادي نيز گفت: «به‌روزرساني اطلاعات حداقل انتظاري است كه ما مي‌توانيم در عصر تكنولوژي از چنين طرحي داشته باشيم؛ درحالي‌كه شبكه اطلاع‌رساني هوشمندي در شهر نداريم.» عليرضا دبير اما به كميته نامگذاري شورا پيشنهاد كرد: «به‌منظور تسهيل در آدرس‌دهي علاوه بر نام مطهر شهدا كوچه‌هاي شهر تهران را كدگذاري كنند و براي تسهيل در آدرس‌دهي در كنار نام پاك شهدا كوچه‌ها با اعداد مشخص شود.»

کد خبر 269901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار