همشهری‌آنلاین: ابوالفتوح رازی از دودمانی بزرگ و در خاندانی نام آور و پر آوازه بر خاست.

پیشوای مفسران؛ مروری بر زندگی و آثار ابوالفتوح رازی

خاندان ابوالفتوح در شهر ری از خاندان‌های بزرگ علم و دانش و فضیلت و پرهیزگاری بوده و همگی از داناترین و آگاهترین مردم به حدیث و رجال و دیگر دانشها به شمار می‌رفته‌اند و در محضر درس برخی از آنان بیش از سه هزار نفر حاضر می‌شده‌اند.

این عالمان همچنین از مبلغان و مروجان مذهب شیعه در میان مردم روزگار خویش بوده‌اند و بیشتر آنان به شغل و حرفهء تدریس و وعظ و تذکیر اشتغال داشته‌اند و آثار متعددی در دانشهای گوناگون از خود بر جای نهاده‌اند.

آنچه پیش رو دارید نگاهی است به زندگی، آثار و اندیشه های ابوالفتوح رازی، دانشمندی کم نظیر و خطیب و واعظی توانا که نخستین تفسیر جامع شیعی را به زبان پارسی به رشته ی تحریر درآورده است.او به خوبی می دانست که نگارش این اثر به زبان پارسی پرآوازگی آن را به درون مرزهای ایران محدود می کندو مانع جذب مخاطبان تازی زبان در جهان اسلام می شود، اما با این حال و به رغم توانایی در نگارش تفسیر به زبان تازی، هدف مهمتری را که پیش رو داشت از یاد نبرد و اثر را به زبان پارسی نگاشت.

شناسنامه کتاب:

• نویسنده: محمد باهر
• نوبت چاپ: اول1389
• شمارگان: 2000 نسخه
• قیمت: 2900 تومان
• ناشر: انتشارات همشهری

کد خبر 253811
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز