همشهری‌آنلاین: تاریخ جوامع اسلامی کتابی شناخته شده در میان محافل علمی ایران و جهان است.

تاریخ جوامع اسلامی منتشر شد

این کتاب با رهیافتی تحلیلی- تفسیری به بررسی تاریخ جوامع اسلامی از صدر اسلام تا عصر حاضر پرداخته و مسائل و موضوعات مهمی را به بحث گذاشته است.

روند ظهور و گسترش اسلام، چگونگی شکل‌گیری جوامع اسلامی در دوره پیشامدرن، چگونگی تشکیل جوامع اسلامی مدرن، تقابل جهان اسلام و اروپا، و چگونگی شکل‌گیری فرقه‌ها و نهادهای مختلف اسلامی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

این کتاب، علاوه بر پرداختن به پدیده‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان اسلام، حاوی 32نقشه،8 نمودار و 18 جدول در خصوص دوره‌های مختلف تاریخی است.

نویسنده در مقدمه خود می‌گوید که کتابش به سؤالهای زیر پاسخ گفته است: اسلام چیست؟، ارزشهای آن کدامند؟ چگونه اقوام و جمعیت های مسلمان که دارای تفاوتهای بسیارند ودر نقاط مختلف جهان پراکنده ا‌ند، به اسلام گرویدند؟، اسلام چه تاثیری در ویژگیهای شخصیتی آنها، در شیوه زندگی‌شان، در نظم بخشیدن به جوامع شان و شکل‌گیری آرمانها و هویت آنها داشته است؟، چه شرایط تاریخی باعث فراگیر شدن اسلام و ارزشهای دینی و فرهنگی اسلام گردیده است؟، صورتهای مختلفی که اسلام ارائه شده و به آنها عمل می‌شود، کدامند؟...

شناسنامه کتاب: نوشته ایرام . لاپیدوس / ترجمه علی بختیاری زاده / قطع وزیری / 1272 صفحه / چاپ دوم / با جلد زرکوب 8500تومان

کد خبر 250425

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار