گروه سرزمین - محمد باریکانی: همزمان با ارائه فهرستی مشتمل بر ۴۰ اثر میراث ناملموس کشور به دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با هدف بررسی و اولویت‌بندی آنها برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو، تلاش‌ها برای ایجاد تحول در حوزه ثبت آثار ناملموس کشور آغاز شد.

اجلاس یونسکو

درتازه‌ترین اتفاق، یدالله پرمون رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آسیای غربی و مرکزی، صبح دیروز در نشست تخصصی میراث ناملموس و ثبت جهانی پیشنهاد داد تا ساختار سیاستگذاری‌ها در شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی کشور به‌طور کامل تغییر یابد.

سرنوشت ثبت تار و چوگان

به گفته او، سازمان میراث فرهنگی باید به تجدیدنظر کامل در پروسه اولویت‌بندی آثار و پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث ناملموس جهان اقدام کند. آنطور که یدالله پرمون در نشست تخصصی میراث ناملموس و ثبت جهانی به خبرنگاران حاضر در این نشست توضیح داد، دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور باید به یک اولویت‌بندی دقیق در موضوعات مربوط به میراث ناملموس کشور که قابلیت ثبت در فهرست جهانی را دارند برسد تا بدین‌ترتیب آثار پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست میراث ناملموس جهان جایگاه و ‌شأن خود را از دست ندهد. رئیس دفتر میراث ناملموس تهران در ادامه از وضعیت پیچیده طرح برخی پرونده‌های میراث ناملموس ایران در یونسکو خبر داد و با اشاره به اتفاقاتی که در پرونده ثبت چوگان به‌عنوان بازی محلی قره باغ به نام کشور آذربایجان یا حتی ثبت جهانی تار به نام کشور آذربایجان افتاد، گفت: در موضوع ثبت جهانی تار آذربایجان بارها اعلام شد که ایران هم می‌تواند پرونده تار ایرانی را برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو ارائه دهد.

به گفته او در موضوع ثبت چوگان نیز به‌عنوان یکی از بازی‌های محلی کشور آذربایجان، رئیس سازمان میراث فرهنگی بلافاصله نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل یونسکو ارسال کرد که در آن گفته شد چوگان یک بازی کاملا ایرانی است و نباید به نام تنها یک کشور ثبت میراث ناملموس شود. این نامه به تمام بخش‌های یونسکو ارسال شد و همه کشورها نیز مطلع شدند که چوگان یک بازی ایرانی است و همچنان مسیر ارسال پرونده این بازی در قالب یک پرونده مشترک به محوریت ایران باز است.

راه‌اندازی پرتال پرونده‌های در انتظار ثبت

رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در تهران، همچنین با اشاره به تصمیم اخیر یونسکو در راه‌اندازی پرتال پرونده‌های در انتظار برای ثبت در فهرست میراث ناملموس جهان گفت: این اقدام یونسکو موجب می‌شود که حل و فصل اختلاف کشورها در موضوع مالکیت آثار ناملموس و حتی ثبت مشترک آنها پیش از ارسال پرونده‌های ثبت جهانی آثار ناملموس به یونسکو به پایان برسد.

به گفته یدالله پرمون اقدام یونسکو در راه‌اندازی پرتال جدید با عنوان فهرست انتظار، ابزار بازدارنده به‌منظور جلوگیری از ثبت میراث ناملموس کشورها توسط کشور دیگر است.پرمون افزود: با راه‌اندازی فهرست انتظار یونسکو برای ثبت آثار ناملموس کشورها وقتی یک کشور ببیند کشور دیگر یک پرونده را به‌عنوان میراث ناملموس خود به یونسکو معرفی کرده است بار دیگر این پرونده را به نام خود مطرح نخواهد کرد.

اولویت‌بندی پرونده‌های میراث ناملموس

پیشنهاد تجدیدنظر کامل در اولویت پرونده‌های ثبتی ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو در حالی به رئیس دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ارائه شده است که فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی از تشکیل کارگروه ملی ثبت میراث ناملموس کشور در یونسکو خبر داد. فرهاد نظری همچنین خبر از ارسال 40‌اثر ناملموس پیشنهادی برای بررسی‌های اولیه در اولویت‌بندی پرونده‌های آنها داد و گفت: بررسی و اولویت‌بندی پرونده‌های ناملموس شروع شده و با احیای کارگروه ملی میراث ناملموس سایر ارگان‌ها نیز در موضوع اولویت‌بندی ثبت آثار ناملموس ورود می‌کنند و حتی می‌توانند پرونده‌های میراث ناملموس پیشنهادی به یونسکو را با هزینه سازمانی خود تهیه کنند و سازمان میراث فرهنگی نیز به‌عنوان ناظر بر فعالیت آنها در تهیه پرونده‌های میراث ناملموس نظارت می‌کند.به گفته نظری، با احیای کارگروه ملی ثبت آثار، روند تهیه و ارسال پرونده‌های میراث فرهنگی برای ثبت در فهرست جهانی وضعیت بهتری پیدا می‌کند.

کد خبر 245828

برچسب‌ها