همشهری آنلاین: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از تخلف رانندگانی است که با ریسک بالا هم به خودشان و هم به دیگران ضربه می‌زنند، گفت: با وضع قوانین سخت گیرانه، اعمال دقیق این قوانین و وضع جرایم باز دارنده باید با این گروه از رانندگان برخورد قانونی صورت گیرد.

به گزارش همشهری آنلاین، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به طور متوسط روزانه دو نفر در تصادفات رانندگی تهران کشته می‌شوند و حدود ۲۰ برابر این تعداد نیز مجروح می‌شوند که بخش اعظم این آمار تکان دهنده ناشی از برخی غرور نا‌به جا و لج بازی‌های بعضی رانندگان در سطح شهر است.

وی استفاده از واژه تصادف برای حوادث رانندگی را منطقی ندانست و اظهار کرد: تصادف در علم ریاضی معنای خاص خود را دارد و به مفهوم اتفاقی است که غیر قابل پیش بینی باشد در صورتی که ۹۰ درصد سوانح رانندگی قابل پیش بینی هستند و به خاطر غرور بی‌جا و لج کردن برخی رانندگان رخ می‌دهد.

معاون شهردار تهران عدم آموزش‌های اجتماعی به کودکان دیروز را باعث بسیاری از مشکلات رفتاری در رانندگان امروز دانست و تصریح کرد: تا وقتی کار زشت را زیبا جلوه می‌دهیم و نام عبور از چراغ قرمز و تضییع حقوق دیگران هنگام رانندگی را زرنگ بازی می‌گذاریم، نمی‌توانیم امید چندانی به بهبود وضعیت موجود ترافیک داشته باشیم.

وی یک سناریوی آموزشی موثر در حوزه ترافیک را طرحی دانست که هدف گزاری‌های آن از قبل معلوم شده باشد و اضافه کرد: یک طرح آموزشی در حوزه ترافیک زمانی تاثیر گذار است که تک تک اعضای خانواده و تمام اقشار جامعه را در بر گرفته و آسیب مورد نظر را از قبل هدف گذاری کرده باشد.

تشکری هاشمی تکرار در آموزش را باعث افزایش اثر گذاری نکات آموزشی دانست و گفت: پهنه ترافیک به وسعت پهنه تمام موضوعات اجتماعی است چرا که تک تک شهروندان هر روز با ترافیک سر و کار دارند و این موضوع مهم به نسبت گستردگی‌ای که از آن برخوردار است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر اینکه لجام گسیختگی‌ای که در زمینه ترافیک شاهد آن هستیم باید به پایان برسد، خاطرنشان کرد: هر چند رفع نقیصه‌های فرهنگی به سال‌ها وقت نیاز دارد اما زمان آن رسیده تا با همکاری مردم و همراهی مسئولان و رسانه‌ها به وضعیت ترافیک سر و سامان دهیم.

کد خبر 245752

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار