مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده آغاز شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح مفصلی را برای تعیین مزد سال آینده تهیه کرده که حمایت غیرنقدی از کارگران و پشتیبانی از کارفرمایان در آن گنجانده شده است.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به برگزاری جلسات غیررسمی برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران به تسنیم گفت: معاونت روابط کار نظری علمی را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.

فرامرز توفیقی افزود: یکی از دغدغه‌های دولت این است که با تعیین دستمزد نقدی بالا شرایط را برای افزایش تورم فراهم نکند و همچنین تولیدکنندگان را به گسترش فعالیت اقتصادی برای رشد اشتغال سوق دهد.

کد خبر 244798

برچسب‌ها