همشهری آنلاین: دادگاه عالی توکیو روز جمعه27 مرداد حکم اعدام ماسامی تسوچییا عضو ارشد فرقه آئوم شین ریکیوی ژاپن را تایید کرد.

 ماسامی تسوچییا چند سال پیش با انتشارگاز سمی سارین در متروی توکیو موجب مرگ عده ای شده بود

به گزارش خبرگزاری شینهوا از توکیو، دادگاه توکیو با مخالفت با استناف تسوچییا، از رای ژانویه 1994 دادگاه بدوی توکیو  مبنی بر اعدام  او بر مجازات مرگ وی صحه گذاشت و اعلام کرد"جنایات فرقه آئوم همچون انتشار گاز سمی سارین در متروی توکیو بدون کمک تسوچییا امکان پذیر نبود و او در محور این جنایتها قرار دارد.

قاضی دادگاه عالی توکیو گفته است "جنایتهای فرقه آئوم کاری اشتباه و ظالمانه بوده است بنابراین با در نظر گرفتن حقوق قرباینان ونیز آثار این جنایتها بر جامعه مجازات دیگری جز مرگ برای ماسامی تسوچییا باقی نمی ماند.

تسوچییا وقتی که دانشجوی دکترای شیمی در دانشگاه بود به عضویت فرقه آئوم در آمد و به دستور" شوکو آساهارا" بنیانگذار فرقه آئوم گاز سمی سارین را ساخت.

آساهارا که نام واقعی او "شیزو ماسوموتو" است متهم به دستور دادن به اعضای فرقه اش برای انتشار گاز سارین در قطارهای مترو توکیو در روز 20 مارس 1995 است که در نتیجه آن 12 نفر کشته وبیش از 5500 نفر دیگر مجروح گردیدند.

انتظار می رود دادگاه عالی توکیو حکم اعدام آساهارا را نیز به زودی تایید کند. تاکنون حدود ده نفر از اعضای فرقه آئوم به اعدام محکوم شده اند اما هنوز هیجکدام از آنها اعدام نشده است.

فرقه آئوم  شین ریکیو در ژانویه سال 2000 نام خود را به "الف"(Aleph ( تغییر داد وزیر نظر آژانش امنیت عمومی ژاپن قرار گرفت.

کد خبر 2446

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار