به سومین تخته‌سیاه پاییزی خوش آمدید. موضوع‌های تخته‌سیاه، پیشنهاد‌هایی است به شما که نمی‌دانید چه آثاری بیافرینید. اما در انتخاب هر موضوعی برای نوشتن، عکس گرفتن یا تصویرگری کاملاً آزادید.

راستی چیزی به پایان تخته‌سیاه پاییزی نمانده و همین‌جا یادآوری می‌کنیم کسانی که در طرح تخته‌سیاه فعال باشند، در پایان دوره، یک جلد کتاب با امضای نویسنده دریافت می‌کنند.

* * *

چهارمین موضوع‌های تخته‌سیاه پاییزی:

موضوع عکس: لباس گرم

موضوع داستان: کاموا

موضوع تصویرگری: باران

موضوع گزارش: نوجوان‌ها در محرم

موضوع شعر: قدم زدن در پاییز

* * *

آثارتان را به نشانى «تهران،‌ صندوق پستى: ۵۴۴۶-۱۹۳۹۵» براى هفته‌نامه‌ى دوچرخه، پست کنید.

کد خبر 240958

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار