همشهری آنلاین: مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد ۹ شاکی دارد، گفت: ۵ آذر دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد.

خانه ملت نوشت: مجتبی ملک افضلی درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و درماده 19 قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی در این موضوع ندارد بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.

مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد 9 شاکی دارد، ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.

وی با بیان اینکه دادگاه احمدی‌نژاد 5 آذر و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: از حضور احمدی نژاد در این دادگاه اطلاعی ندارم.

ملک افضلی افزود: کمیسیون اصل نودم مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش وجوانان از طرف رئیس جمهور و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدی نژاد شکایت داشته که من به عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور دارم.

کد خبر 239601

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار