همشهری آنلاین: مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد ۹ شاکی دارد، گفت: ۵ آذر دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد.

خانه ملت نوشت: مجتبی ملک افضلی درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و درماده 19 قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی در این موضوع ندارد بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.

مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد 9 شاکی دارد، ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.

وی با بیان اینکه دادگاه احمدی‌نژاد 5 آذر و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: از حضور احمدی نژاد در این دادگاه اطلاعی ندارم.

ملک افضلی افزود: کمیسیون اصل نودم مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش وجوانان از طرف رئیس جمهور و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدی نژاد شکایت داشته که من به عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور دارم.

کد خبر 239601

برچسب‌ها