همانگونه که بارها اعلام شد حقوق حالت اشتغال منشا ایثارگری دارد و به‌واسطه شهادت و جانبازی پرداخت می‌‌شود.

اما سؤالی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا استخدام در دستگاه‌های اجرایی مانع از دریافت حقوق حالت اشتغال می‌شود؟
صراحت قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا مصوب 75.9.7 که بعد از قانون حالت اشتغال به تصویب رسید و قانون مؤخر محسوب می‌شود، به این موضوع اشاره دارد که دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی موجب قطع هرگونه دریافتی جانبازان از بابت جانبازی که به موجب مقررات قانونی مربوط ایجاد شده است، نمی‌‌شود. این اطلاق و عمومیت که در تصویب قانون الحاق یک تبصره وجود دارد، شامل هرگونه دریافتی جانبازان می‌شود و حقوق حالت اشتغال نیز از مصادیق هرگونه دریافتی بابت جانبازی است.

با عنایت به اینکه این موضوع از بدیهیات است، به دفعات معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر آن صحه گذاشته و حقوق حالت اشتغال را از مصادیق حکم تبصره دانسته است. این معاونت در بخشی از نامه شماره 26577 مورخ 85.4.5 به ریاست وقت بنیاد شهید اعلام می‌کند: «حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره بوده و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی بلامانع است.»

در تبصره الحاقی به هیچ وجه به نوع دستگاه‌های اجرایی اشاره نشده و به صورت عام و مطلق موضوع استخدام رسمی و غیررسمی مانعی برای دریافت حقوق از بابت جانبازی شناخته نشده، لذا تفکیک دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق حالت اشتغال و اعلام ممنوعیت برای برخی از آنان با قانون الحاق مغایرت دارد. علاوه بر آن اگر تا قبل از تصویب اصلاح تبصره2 ماده39 شبهات و ابهاماتی در این باره وجود داشت، با اصلاح این تبصره این شبهات نیز مرتفع شده، زیرا صراحتا اعلام شده که با اشتغال در دستگاه‌های بند الف ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی، حقوق حالت اشتغال قطع نمی‌شود و در حوزه شمول بند الف ماده2 تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.

برخی از مجریان بر این باور غلط اصرار دارند که عدم قطع حقوق حالت اشتغال برای کسانی است که پس از برقراری حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند و با این استخدام حقوق حالت اشتغال آنان قطع نمی‌شود. هیچ استدلال قانونی و منطقی بر این باور غلط وجود ندارد و حتی قبل از اصلاح تبصره2 ماده39 معاون حقوقی رئیس‌جمهور به این برداشت خلاف قانون پاسخ داده است. رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع را در قالب 2 سؤال از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شرح زیر طی نامه مورخ 85.3.17 استعلام کرده است:

الف) در مورد جانبازانی که ابتدا مشمول قانون حالت اشتغال شده و از حقوق حالت اشتغال استفاده کرده‌اند، سپس در یک دستگاه استخدام شده یا خواهند شد و متقاضی استفاده همزمان از حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی هستند.

ب) در مورد جانبازانی که بدون داشتن سابقه استفاده از قانون حالت اشتغال در حال حاضر مستخدم هستند و متقاضی استفاده از قانون حالت اشتغال و دریافت حقوق حالت اشتغال نیز هستند.معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از اشاره به قانون الحاق یک تبصره پاسخ داده است: «در این خصوص تفاوتی میان مستخدم بودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد. ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوق‌بودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال بر استخدام و دریافت حقوق از بابت آن شرط نشده است.»

با بررسی جامع قوانین و پاسخ مراجع ذی‌صلاح به این نتیجه می‌رسیم:

1- استخدام رسمی یا غیررسمی مانع دریافت حقوق حالت اشتغال نیست.
2- دریافت هرگونه حقوق از بابت استخدام، حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر که ارتباطی با جانبازی نداشته باشد مانع دریافت حقوق حالت اشتغال نخواهد بود.
3- این دو دریافت (حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی) به هیچ وجه مشمول ممنوعیت مقررات مربوط به دریافت 2 حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست.
4- برقراری این حقوق ارتباطی به مستخدم بودن یا مستخدم نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی ندارد.
5- استخدام رسمی یا غیررسمی جانباز در دستگاه‌های اجرایی مانعی برای برقراری حقوق حالت اشتغال نیست.
6- حقوق حالت اشتغال دارای منشا ایثارگری است و اختصاص به ایثارگران دارد و برای افراد غیرایثارگر وضع نشده است.

کد خبر 235898
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دفاع-امنیت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز