همشهری آنلاین: دبیرکل سازمان ملل گفت اینک زمان آن رسیده است که کشورهای آفریقایی و جامعه جهانی بر مبنای اهداف توسعه هزار گام هایی اساسی برای ریشه کنی فقر در آفریقا را بردارند.

فقر در قاره آفریقا

به گزارش ایرنا بان کی مون اظهار داشت اهداف توسعه هزار مهمترین حرکت ضد فقر در طول تاریخ بوده است و ما از آغاز این برنامه از سال 2000 شاهد پیشرفت های مهمی در این برنامه بوده ایم اما نیازمند این هستیم که این حرکت را تسریع کنیم.

دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد که توسعه انسانی در آفریقا همراه با رشد اقتصادی بوده است به همین دلیل این قاره از نظر رشد دومین منطقه دنیاست.

وی اضافه کرد با این حال نرخ فقر، نابرابری و گرسنگی در آفریقا به شدت بالاست که منجر به صدمه زدن به منزلت و شان انسان ها می شود.

وی به اهمیت اهداف برنامه هزاره توسعه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تا سال 2015 که سال پایان این برنامه است در زمینه ایجاد شغل برای جوانان و بهبود وضعیت زنان شاهد تغییرات جدی ای باشیم.

اوایل این هفته نیز بان کی مون در گزارشی به خطوط کلی اهداف توسعه هزاره و همچنین توسعه پایدار بعد از برنامه توسعه هزاره در سال 2015 اشاره کرده بود و گفته بود با توجه به چالش های جهانی و اوضاع اقتصادی اهداف باید قابل ارزیابی، قابل انطباق با وضعیت جهانی و محلی و قابل اجرا در همه کشورها باشد.

سال 2015 سال هدف برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره که عبارتند از ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید، محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، جلوگیری از گسترش بیماری ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست وایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه در نظر گرفته شده است.

کد خبر 228345
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار