معرفی کتاب> «ابتدا خیار را نگاه می‌کنیم تا ترسش بریز د و حسابی رام شود. بعد بی‌خیال صاحبخانه می‌شویم و دست به سوی سوژه دراز می‌کنیم و آرام آن را برمی‌داریم. توجه داشته باشید که قبل از هرچیز باید آن را سبک و سنگین کرد و چندبار...»

دستورالعمل خواندن یک کتاب خنده‌دار

همه‌اش را من بگویم؟ ادامه‌ی این راه به عهده‌ی خودتان. اما من از سر دلسوزی دستورالعمل خواندن کتاب «روزنامه‌ی سقفی همشاگردی» نوشته‌ی فرهاد حسن‌زاده را می‌گویم. ابتدا کتاب را باز می‌کنیم (توجه داشته باشید که باید حتماً کتاب را باز کنید!) سپس با دست راست کتاب را گرفته و با دست چپ شکممان را می‌گیریم و شروع به خواندن می‌کنیم. اوقات خوبی داشته باشید.

کتاب را نشر افق (تلفن: 66413367) منتشر کرده است.

مریم رضایی، 15 ساله

خبرنگار افتخاری هفته‌نامه‌ی دوچرخه از تهران

 

همشهری، دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۱۱

کد خبر 228187

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار