همشهری آنلاین: وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت ارتقای ارتباط با حرفه‌ورزان و شهروندان و توجه جدی به حقوق شهروندی وارتقای کیفیت زندگی مردم را از برنامه‌های خود در این وزارتخانه برشمرد و گفت:

آخوندی

 در همین جلسه از مهندسان، حرفه ورزان و انواع شرکت های حمل و نقل و مسکن می خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند تا نظام حرفه ای پروژه های زیربنایی را به سطح استانداردهای بین المللی افزایش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه شهرسازی، امروز دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم معارفه خود با حضور معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: موضوع اول که پیگیری خواهم کرد، عدالت است؛ شاید به نظر قدری ذهنی و انتزاعی بیاید اما واقعیت این است که عدالت غایت حاکمیت است و اگر یک لحظه دور شود به زیان حاکمیت خواهد بود.

وی با بیان این که در این وزارتخانه عدالت به معنای توسعه متوازن کشور و آبادانی برای تمام ایران است، گفت: نباید تصور داشته باشیم که فقط چند شهر بزرگ آباد شود، بنابراین تلاش داریم تا آمایش سرزمینی و طرح توسعه منطقه که در سنوات گذشته در دوران وزارت بنده به تصویب رسید، اجرایی شود.

آخوندی با بیان این که وزرات راه و شهرسازی به تنهایی اقتدار لازم را ندارد و نیاز به کمک هیات وزیران و وزارت کشور داریم، اظهار داشت: بهبود نظام مدیریت شهری و روستایی از دیگر اهدافی است که در این خصوص پیگیری می شود.

آخوندی همچنین توسعه زیربناها و مدیریت و سازماندهی کسب و کار را از دیگر اولویت های کاری خود در وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: با توجه به مجموعه تعهدات وزارتخانه، انتظارات زیادی از آن برای توسعه زیربناها و توسعه حمل و نقل در تمام شقوق آن مورد توجه است.

وی با بیان اینکه برای این منظور باید حجم زیادی از سرمایه گذاری در این مجموعه صورت گیرد، افزود: با توجه به وضعیت اعتباری کشور ضمن اینکه باید چانه زنی خود را داشته باشیم ضروری است به دنبال مدل پایدار برای تامین منابع مالی باشیم.

وزیر راه و شهرسازی بازنگری رابطه دولت و جامعه را نخستین گام در راستای تعریف مدل پایدار برای تامین مالی توصیف کرد و اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی حجم سرمایه گذاری زیادی در کشور صورت گرفته اما این میزان سرمایه گذاری نیازمند بازنگری است تا به راهکارهایی به منظور بهره وری بیشتر از این سرمایه گذاری های دست یابیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید رابطه میان دولت و جامعه بازنگری شود، اظهار داشت: بحث ما سرمایه گذاران و شهروندان به عنوان بهره برداران است که باید رابطه اقتصادی و مناسبی بین آنها برقرار باشد.

وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب سرمایه گذاری زیادی در کشور صورت گرفت، اظهار داشت: اما نیاز به بازنگری در محیط کسب و کار و مهندسی حمل و نقل داریم تا به این وسیله کارایی و بهره وری را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که کسب و کار در زیربناها باید مورد توجه زیادی قرار گیرد، بیان کرد: امکانات بسیار خوبی در بندر شهید رجایی و بندر عباس داریم و راه آهن از بندر شهید رجایی تا آلماتی متصل است که زیربنای بسیار خوب و گسترده ای به شمار می رود اما چه مقدار از آن تا کنون استفاده شده است.

وی با طرح این پرسش که چه میزان از کسب درآمد ملی ایران از مجموع سرمایه گذاری در زیربناها به دست آمده است، گفت: چه میزان از حمل و نقل ترکیبی، بنگاه های بین المللی و شرکت های خصوصی در حمل بار استفاده کرده ایم بنابراین اینها نیازی به ساخت زیربنا ندارد و می توان از همین امکانات هم استفاده کرد.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید چگونگی استفاده حرفه ورزان و بخش خصوصی از محیط کسب و کار بررسی شود، بیان کرد: در همین جلسه از مهندسان، حرفه ورزان و انواع شرکت های حمل و نقل و مسکن می خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند تا نظام حرفه ای پروژه های زیربنایی را به سطح بین المللی افزایش دهیم.

وی افزود: ما هم قول می دهیم تا اقدامات لازم از سوی دولت انجام گیرد اما باید حرفه ورزان هم در این خصوص به ما کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدام ما بهبود محیط کسب و کار، افزایش فعالیت های حرفه ای و اعتماد به بخش خصوصی گفت: در نهایت نباید شعار حمایت از بخش خصوصی بدهیم اما آنها در همه کارها از دولت اجازه بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد مسئولیت های دولت در صدور مجوزها است و موافقت نامه های اصولی باید به دریا ریخته شود، گفت: نباید طوری باشد که در سطوح مختلف هر کسی می خواهد آب بخورد هم از دولت مجوز بگیرد ولی آنجایی که منفعت مدیران پیش می آید تحمیل به بخش خصوصی می شود و آنها را حذف کرد؛ بنابراین رابطه منصفانه، کارآمد و توسعه گرا باید بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شود.

آخوندی با اشاره به توسعه حوزه زیرساخت بیان کرد: در هر صورت حجم فعالیت های گسترده ای در این بخش آغاز شده است که در این خصوص جلسه ای را با مدیران حمل و نقلی داشتم که آنها اعلام کردند برای اتمام پروژه های حمل و نقل به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: این اعتبار فوق العاده زیاد است و اصلاً امکانپذیر نیست؛ بنابراین باید به توسعه منابع بپردازیم که یکی از آنها استفاده از بخش خصوصی در پروژه های عمرانی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین منابع بر اساس نظام مالیاتی هم یکی از راهکارهای تامین اعتبار پروژه ها است، گفت: تصمیمات نباید لحظه ای از سوی مدیران گرفته شود . من هم به عنوان وزیر نمی خواهم تصمیمات زیادی بگیرم و به شدت با تصمیمات لحظه ای مخالفم.

وی با بیان این که این تصمیمات که در حوزه حمل و نقل گرفته شده بسیار بزرگ مقیاس است، اظهارداشت: باید شرایط یکسان و پایداری در سیاست های دولت ایجاد شود تا سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری بزرگ داشته باشند.

آخوندی با بیان اینکه سهم صنعت حمل و نقل از بازار سرمایه نزدیک به صفر است، تصریح کرد: در بخش ساختمان سهم بهتری را داریم و از دهه 70 انواع شرکت ها در این حوزه تعریف شدند که در حال حاضر باید توسعه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نکته دوم برای ثبات بازار موضوع خصوصی سازی است، گفت: باید قبل از خصوصی سازی ستادهای تنظیم مقررات ایجاد شوند و پس از آن وارد موضوع خصوصی سازی شویم اما متاسفانه بدون تشکیل این ستادها دولت با تصمیم های لحظه ای مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد اما پس از آن مدام در این حوزه ها دخالت داشت که این موضوع مورد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران پرمخاطره کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در گذشته مشارکت سرمایه گذاران در آزادراه ها 50 -50 بود اما الان این سهم به 30-70 و یا 80-20 رسیده است و در واقع آنها مشارکت واقعی در سرمایه گذاری ندارند.

وی با بیان این که به دولت این انتقاد را دارم که محیط سرمایه گذاری باثباتی را ایجاد نکرده است، خاطرنشان کرد: امیدوارم با کمک حرفه ورزان اقدامات زیادی در این خصوص انجام گیرد تا مشکلات سرمایه گذاری برطرف شود.

آخوندی همچنین بر تعریف پروژه های راه و شهرسازی براساس توجیه اقتصادی تاکید کرد و گفت: علاوه براین یک بار دیگر تمام پروژه های وزارتخانه به لحاظ اقتصادی باید بازنگری شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این مجموعه هیچ پروژه ای خارج از رقابت واگذار نخواهد شد، اظهار داشت: در دولت یازدهم و به خصوص در وزارت راه وشهرسازی بدنبال مبارزه با فساد هستیم که این در امتداد بحث عدالت اجتماعی است.

وی افزود: روش این کار نیز اطلاع رسانی شفاف و پایبندی به رقابت در انجام پروژه ها است ضمن اینکه مبنای کار باید رقابت باشد تا سلامت در کار حاکم شود.

آخوندی با اشاره به حوزه مسکن اظهار داشت: به طور قطع اعتقاد به توسعه پایدار در بخش مسکن داریم که این موضوع بدون پس انداز و تجهیز منابع توسط سپرده گذاران غیرممکن است.

وی تصریح کرد: خانه دار شدن افراد بدون پس انداز یک تصور ذهنی است و افراد و مدیران این موضوع را به طور شفاف برای مردم توضیح ندادند در صورتی که برای خرید خانه نیاز به پس انداز در خانوار است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این که یک میلیون بدهید تا خانه بگیرید، علامت ناصحیح به بازار مسکن است در صورتی که باید مردم را با روش درست خانه دار شدن آشنا کرد.

وی در خصوص اینکه در جلسه ای با بانک مرکزی در مورد سهم پس انداز صحبت کردم، گفت: متاسفانه مسئولان اعلام کردند که میزان پس انداز در صندوق های پس انداز بانک ها نزولی است در صورتی که باید سیاست وزارتخانه رشد پس انداز خانوار و ثبات شرایط اقتصادی باشد تا قدرت خرید افزایش پیدا کند.

آخوندی با بیان این که تحمیل منابع پس انداز منجر به رشد نقدینگی می شود، اظهارداشت: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و مجلس در بودجه سال 91 رشد نقدینگی را متوقف کرده است.

وی افزود: بدون رشد نقدینگی چاره ای جز تامین منابع از بازار نداریم و باید به سمت انبوه سازی با مفهوم توسعه واقعی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز و کوچک سازی به مفهوم تغییر الگوی مصرف ساختمان که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بود، برویم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست ها یا کلان اقتصادی کشور باید همراستا با سیاست های خرد خانوار باشد، تصریح کرد: بنده جزو کسانی بودم که نسبت به مسکن مهر انتقاد کردم که اولین نقد همان موضوع تامین منابع بود، زیرا تاکنون 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک تامین شده که به عنوان عضو هیات وزیران اعلام می کنم که تزریق چنین پولی به این پروژه امکان پذیر نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات فنی و اجتماعی پروژه مسکن مهر، گفت: این انتقادات هیچوقت به معنای توقف مسکن مهر نیست، زیرا این موضوع غیرممکن است و سرنوشت 10 میلیون نفر وابسته به این طرح شده است. بنابراین این پروژه ادامه پیدا می کند و سعی می کنیم تا توسعه زیرساخت ها، خدمات روبنایی و کیفیت زندگی را افزایش دهیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه در آینده تامین پایدار تجدید نظر را تجدید نظر می کنیم، گفت: بهسازی بافت های فرسوده سیاست اصلی من است که در دوره قبلی هم تمام شرکت های مسکن را واگذار کردم و تنها شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را به وجود آوردم.
وی افزود: بافت های فرسوده از جهت فرهنگی مبین فرهنگ کشور است و در جهت سرمایه اجتماعی و اقتصادی و داران بودن زیرساخت موقعیت مناسبی به شمار می رود وگرنه آسان ترین راه این است که همه اینها را رها کنیم و در بیابان خانه بسازیم که راهکار درستی نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اقدام دیگر وی در وزارت راه و شهرسازی شفافیت در مقررات شهری با تاکید بر قانون شهروندان خواهد بود، گفت: بر شفافیت در تامین حقوق شهروندان تاکید دارم اما نباید فقط به مقررات شهری اکتفا کرد بلکه باید تمام اطلاعات تولیدی را در دسترس مردم بگذاریم.

وی تصریح کرد: تمامی گزارش ها و تصمیمات این وزارتخانه را در پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار می دهیم تا تمامی شهروندان از آن استفاده کنند و نباید این اطلاعات که موجب رانت می شود در اختیار عده کمی قرار بگیرد.

آخوندی با بیان اینکه پروژه ها را که خارج از رقابت واگذار نمی کنیم بیان کرد: تمام فسادها خارج از رقابت صورت می گیرد و ما هم به دنبال مبارزه با فساد هستیم. بنابراین هیچ انتظاری از من نداشته باشید که پروژه ای را خارج از رقابت به هر نهاد یا شخصی واگذار کنم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که انتقاداتی به پروژه مسکن مهر دارم اما این انتقادات هیچوقت به معنای توقف مسکن مهر نیست، گفت: 120 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های راه و شهرسازی نیاز است که تامین آن از راه‌های گذشته امکان پذیر نیست، ضمن اینکه انتقادات هیچوقت به معنای توقف مسکن مهر نیست، ضمن اینکه در دوران وزارتم به هیچ عنوان تصمیمات لحظه‌ای نخواهم گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران تصریح کرد:هیچ یک از سیاستهای مسکن مهر تغییر نمی کند و ما در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر تلاش خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: نسبت به پروژه‌های موجود هیچ تغییری اعمال نشده و تمام سیاست‌های قبلی پیگیری می‌شود.

وی سپس در پاسخ به این پرسش که پیمانکاران مسکن حدود یک ماه کار را به بهانه گرفتن امتیاز جدید از دولت جدید تعطیل کرده اند، گفت: هیچ امتیازی به هیچ کس داده نمی شود و همه باید به قرارداد خودشان پایبند باشند، چه دولت و چه بخش خصوصی.
آخوندی همچنین درباره احیای طرح جامع حمل‌ و نقل گفت: احیای طرح جامع حمل‌ و نقل به زودی شروع می‌شود و این یکی از موضوعات مهمی است که به آن رسیدگی می‌کنم.

مراسم تودیع علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی و معارفه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت هفتم، اعضای کمیسیون عمران مجلس، مدیران انجمن‌های و تشکلهای حرفه‌ای و مدیران بخش خصوصی و معاونان وزارت راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

کد خبر 227882
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار راه و مسکن

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز