همشهری آنلاین: 3 هزار و 500 دستگاه خودروی سمند، پژو Roa، پژو GLX و پروتون تا آخر خرداد ماه به سیستم حمل و نقل عمومی خواهند پیوست.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برنامه تجهیز ناوگان تاکسیرانی خصوصی پایتخت به 7500 دستگاه تاکسی تا پایان امسال، تصریح کرد: 3500 دستگاه از این تاکسی ها تا پایان خرداد ماه به ناوگان تاکسیرانی خصوصی پایتخت خواهد پیوست.

حسین تیموری کرمانی درباره طرح واگذاری برچسب به بیش از 51 هزار مسافربر شخصی در تهران تا سوم خرداد، افزود : با گذشت ده روز از اجرای طرح واگذاری برچسب به مسافربرهای شخصی ثبت نام شده در حال حاضر شمار مسافربرهای شخصی که موفق به اخذ برچسب شده اند از مرز 20 هزار گذشته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران تیموری تاکید کرد : مسافربرهای شخصی ثبت نام شده که تا کنون نسبت به مراجعه برای دریافت برچسب فعالیت قانونی خود اقدام نکرده اند باید از فرصت باقیمانده استفاده کنند زیرا مهلت تعیین شده قابل تمدید نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه دراین مرحله به مسافربرهای شخصی برچسب همراه با نوار نارنجی رنگ داده می شود ، گفت : سه هفته پس از پایان مهلتی که برای دریافت برچسب تعیین شده، کار واگذاری کارت هوشمند سوخت مسافربرهای شخصی نیز آغاز خواهد شد.

کد خبر 22638

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار