میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس ایران اعلام شد.

به گزارش همشهری، اداره نظارت بر ناشران فرابورس اعلام کرد: در جدول 48‌شرکت فعال در فرابورس، 5 شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد بالای 50 درصد، 2 شرکت دارای درصد سهام شناور بین 40 تا 50 درصد، 6 شرکت سهام شناور بین 20 تا 40 درصد و 13 شرکت سهام شناور بالای 10‌درصد دارند. سهام شناور 17‌شرکت تک رقمی است و 5شرکت نیز سهام شناوری ندارند.

بر این اساس، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، با 100درصد سهام شناور آزاد در آخرین روز خردادماه92، به‌عنوان نقد شونده‌ترین سهام در میان شرکت‌های فرابورس انتخاب شد. سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، با 83 درصد سهام شناور در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم جدول نقدشونده‌ترین سهام شرکت‌های فرابورس به بانک دی اختصاص دارد.

سهام شناور این شرکت در پایان خرداد ماه 57 درصد بود. سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان هم با 58 درصد سهام شناور آزاد و 56 درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری در رده چهارم قرار دارد. بانک گردشگری با 73 درصد سهام شناور آزاد در رده پنجم قرار دارد. درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری برای این شرکت 51 درصد است. صنایع فولاد آلیاژی یزد هم دارای 49 درصد سهام شناور است که جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.

رتبه‌های هفتم و هشتم جدول نقد شونده‌ها هم به ترتیب به شرکت‌های بیمه پاسارگاد و فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال اختصاص دارد. درصد سهام شناور این دو شرکت به ترتیب 46 و 38 درصد است. سرمایه‌گذاری مسکن تهران هم در این جدول در ردیف نهم قرار گرفته است. این شرکت دارای 27 درصد سهام شناور آزاد است. جایگاه دهم نیز با 23 درصد سهام شناور آزاد به آ س پ اختصاص دارد. در مقابل 5شرکت بانک ایران زمین، سیمان لارسبزوار، پالایش نفت لاوان، بیمه دی و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان هیچ سهم شناوری نداشته و در انتهای جدول جا گرفتند. شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، درصورتی که مجموع درصد سهام شرکت‌های مذکور بالای 5 درصد شده باشد به‌عنوان سهام مدیریتی محاسبه شده است. 

کد خبر 223452

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار