همشهری آنلاین: برخی کارکنان باشگاه استقلال با بیان اینکه 6 ماه است حقوق نگرفته‌اند از تبعیض بین کارکنان باشگاه انتقاد کردند.

باشگاه استقلال

این کارکنان در گفت و گو با ایرنا ازبرخی مسائل دراین باشگاه پرده برداشته و اظهار کردند که مسئولان استقلال رفتار  متفاوتی با آنها دارند.

این کارکنان با توجه به اینکه تنها منبع درآمدشان باشگاه استقلال است، اصرار داشتند که نام آنان محفوظ بماند؛ چرا که نگران حربه برخی مسئولان مبنی بر تعدیل نیرو و در پی آن اخراج هستند.

آنان گفتند: درباشگاه استقلال ۴۰نفرمشغول به کار هستند که از این تعداد ۲۶ نفر در ساختمان اداری باشگاه واقع درسعادت آباد، ۹ نفر در مرغوبکار و ۵ نفر در کمپ ناصر حجازی فعالیت می‌کنند. به گفته این عده، برغم آنکه استقلال با بحران بی‌پولی مواجه است، اما در بخش مالی باشگاه که مسئول آن یکی از اقوام مسئولان ارشد باشگاه است، ۸ نفر مشغول به کار هستند.

این عده افزودند: مدیرعامل باشگاه از دو ماه پیش فقط در دفتر شخصی خود در مرکز شهر مستقر است، اما منشی و نیروی خدماتی دفتر وی درسعادت آباد همچنان در محل کارحاضر می‌شوند، بدون اینکه کاری انجام دهند. در روابط عمومی نیز چهار نفر کار می‌کنند. مسئول دبیرخانه نیز پس از گذشت شش ماه و دریافت نکردن حقوق، عطای فعالیت در باشگاه را به لقایش بخشید.
به گفته این عده، افراد شاغل دردفتر اصلی باشگاه ۶۰۰ هزار تومان و کارکنان مجموعه مرغوبکار تنها ۳۰۰ هزار تومان عیدی دریافت کردند.

این عده افزودند: کانون هواداران باشگاه استقلال ازچند ماه پیش به صورت شورایی متشکل از سه نفر اداره می‌شود، ولی به رغم اختصاص ماهیانه ۳۰میلیون ریال بودجه به آن، هنور یک ریال هم به کانون پرداخت نشده است.

برخی از کارکنان مجموعه مرغوبکار که از آن به عنوان تبعیدگاه باشگاه استقلال یاد می‌شود ، با سابقه بیش از ۱۰سال فعالیت در این باشگاه حداکثر ۴۹۰ هزارتومان حقوق دریافت می‌کنند اما یک نیروی خدماتی دفتر باشگاه درسعادت آباد ماهانه ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند.

کارکنان باشگاه استقلال با بیان اینکه تفاوتی ندارد که مدیرعامل باشگاه چه فردی باشد، افزودند: خواسته ما فقط پرداخت به موقع حقوق مان است تا شرمنده خانواده نشویم، چراکه مانند بازیکنان یا مربیان نمی‌توانیم به کمیته انضباطی برویم و برای دریافت مطالبات خود شکایت کنیم.

کد خبر 214945

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار