همشهری آنلاین: مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به ایسنا خبر داد: سال پایه آماری بانک مرکزی از سال 83 به سال 90 تغییر کرد.

مقتدایی بانک مرکزی

ایسنا نوشت: علیرضا مقتدایی با بیان این که طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی به عنوان یک طرح ملی محسوب می ‌شود گفت: هدف اصلی طرح تجدید نظر به روزآوری چارچوب‌های آماری، مبنا قرار دادن یک سال جدید به عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخصها، ارتقای روش‌ها، به روزآوری طرح‌های در دست اجرا و افزودن طرح‌های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسیهای آماری بانک مرکزی است که تغییر سال پایه یکی از اهداف آن بود.

وی افزود: در واقع می‌توان گفت که ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مصرفی براساس الگوی سال 1390 به هنگام شده و جایگزین الگوی 1383 شد.

مقتدایی با بیان اینکه اطلاعات بدست آمده از اجرای این طرح، مبنای بسیار مهم و پایه‌ای است که بر اساس آن سیاستگذاری پولی و در نتیجه دورنمای کلان اقتصادی کشور خواهد گرفت گفت: پس از سالهای 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383، سال 1390 به عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است.

اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده‌های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم‌افزارهای جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشه‌های هم مقیاس با لحاظ کردن رشد و گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش‌ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی از جمله ویژگیهای تجدید نظر سال 1390 است.

مقتدایی همچنین گفته بود: مدیریت کل آمارهای اقتصادی به‌ عنوان مسئول اجرای طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص‌های قیمت از سال 1388 با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه‌شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده‌ها و همچنین رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه‌ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام کرد.

او ادامه داد: پس از تکمیل و تصحیح بلوک‌ها، عملیات فهرست برداری جهت ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت انتخاب نمونه در طرح بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)،طرح مسکن اجاری و... انجام شد.

کد خبر 207963

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار