همشهری آنلاین: صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بی نام و بیش از مبلغ 2 میلیون ریال ممنوع است، کارت‌های هدیه و بن کارت‌ها بنا به درخواست مشتری صادر و حداکثر به مدت 6 ماه دارای اعتبار است و مانده مصرف نشده کارت‌ها و بن کارت‌ها پس از انقضای مدت مزبور، صرفا در شعبه صادرکننده قابل دریافت است.

ایسنا نوشت: بانک مرکزی در راستای اجرای مؤثر این مصوبه، مؤسسات اعتباری را موظف کرده تمهیدات لازم در این خصوص از جمله صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند، مجاز شود، بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری است، بر روی کارت الزامی است.

بانک مرکزی در خصوص دلیل تعیین سقف مبلغ 2میلیون ریال کارت اعتباری یادآور شده است هدف اصلی از صدور و ترویج کارت‌های یاد شده؛ گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداخت‌های خرد است، بنابراین ضروری است مبالغ کارت‌های صادره نیز با این امر همخوانی و مطابقت داشته باشد. از این‌رو، کارت‌های موصوف باید حداکثر به مبلغ 2میلیون ریال صادر شوند.

بانک مرکزی همچنین جهت حفظ حقوق دارندگان کارت‌های مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به درج مدت اعتبار، نام و کد شعبه بر روی کارت موظف کرده است.

کد خبر 207182

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار