همشهری آنلاین: اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی در انتظار نهایی شدن نرم افزار است و تا چند روز آینده به طور رسمی کلید خواهد خورد.

مهر نوشت: پیش فروش سکه در انتظار نهایی شدن نرم افزار است و تا چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

بر این اساس، قرار است سکه‌های پیش فروشی که در زمان ثبت نام یک میلیون تومان به صورت علی الحساب از متقاضیان دریافت می‌شود، با قیمت 18 درصد کمتر از قیمت روز برای 6 ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد، به عبارت دیگر، سکه‌ها 6 ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است این مسئله بیشتر تامین نیازهای مردم در پایان سال را مدنظر دارد و تعداد این سکه‌ها نیز به اندازه‌ای نیست که کسی بخواهد روی ارقام ۵۰ یا ۱۰۰ هزار سکه خریداری کند، در اختیار وی قرار گیرد.

کد خبر 202080

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار