همشهری آنلاین: روز دوشنبه، دوم بهمن می‌توانید شاهد مقارنه ماه و مشتری باشید که نزدیک‌ترین مقارنه تا سال 2026 میلادی محسوب می‌شود

نزدیک‌ترین مقارنه تا 13 سال آینده

به گزارش ایسنا، این مقارنه در صورت فلکی برج ثور روی داده و مشتری در پشت ماه قرار می‌گیرد.

با کمک دوربین دوچشمی امکان مشاهده دیسک مشتری به همراه اقمار گالیله‌ای، گانیمد، اروپا، یو و کالیستو فراهم می‌شود و با استفاده از تلسکوپ‌های کوچک می‌توان کمربند ابری سیاره مشتری را نظاره کرد.

مقارنه سیارات و ماه به طور منظم روی می‌دهد، اما مقارنه روز دوشنبه نزدیک‌ترین مقارنه تا سال 2026 محسوب می‌شود.

کد خبر 198398

برچسب‌ها