همشهری آنلاین: طبق ارزیابی موسسه شفافیت بین‌الملل، در هیچ کشور اروپایی، فساد مالی به اندازه یونان گسترده و شایع نیست.

coruption

شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، یونان که به شدت بدهکار است، بر اساس شاخص فساد سال 2012 با کسب 36 امتیاز از 100 امتیاز در بدترین جایگاه میان اروپایی‌ها قرار دارد.

آلمان با کسب 79 امتیاز در جایگاه نهم اروپا و جایگاه سیزدهم جهانی قرار دارد.

دانمارک، فنلاند و زلاندنو دارای کمترین میزان فساد در بخش عمومی هستند.

کد خبر 193423

برچسب‌ها