همشهری آنلاین: یک بررسی جدید نشان می‌دهد پزشکان به همان اندازه عامه مردم نسبت به افراد دارای اضافه وزن تبعیض قائل می‌شوند.

doctors

به گزارش لایو ساینس این بررسی همچنین نشان داد که پزشکان احتمالا از پیشداوری خودشان آگاه نیستند.

جانیس سابین، استادیار دانشگاه واشنگتن، یکی از پژوهشگران، می‌گوید: "تکان‌دهنده یافته در این بررسی این بود که پزشکان مانند سایر افراد جامعه هستند و نسبت به اضافه وزن دیدگاهی منفی دارند. بررسی ما درباره خود این رفتار نبود، بنابراین ما نمی‌دانیم آیا دیدگاه منفی واقعا بر رابطه پزشک و بیمار اثر می‌گذارد یا نه."

پژوهش‌های پیشین نیز بیانگر پیشداوری پزشکان درباره اضافه وزن بود، اما این بررسی جدید نشان می‌دهد میزان این باور منفی در پزشکان فرقی با میزان آن در عامه مردم ندارد.

سابین و همکارانش در این بررسی حدود 360000 فرد از جمله 2284 پزشک را وارد کردند. این پژوهشگران از یک آزمون کامپیوتری استفاده کردند که برای اندازه‌گیری جانبداری‌های آشکار، آنهایی که افراد داشتن‌شان را می‌پذیرند و جانبداری‌های پنهانی که افراد داشتن‌شان را نمی‌پذیرند، طراحی شده بود.

نتایج نشان داد پیشداوری منفی قاب‌توجهی در میان پزشکان نسبت به افراد چاق وجود دارد، البته این پیشداوری منفی در میان پزشکان زنان اندکی کمتر از پزشکان مرد بود.

همچنین این بررسی نشان داد که پزشکان چاق عموما نسبت به افراد دارای اضافه وزن همدلی بیشتری نشان می‌دهند.

با توجه به شیوع بالای چاقی و اضافه وزن - حدود دو سوم آمریکاییان اضافه وزن دارند یا چاق هستند، این سوگیری نسبت به وزن ممکن است عده‌ زیادی را تحت تاثیر قرا ردهد.

به گفته کارشنان این بررسی بیانگر نیاز آموزش بیشتر پزشکان درباره سوگیری نسبت به وزن و دراختیارگذاشتن راهبردهایی برای آنهاست که تا در رابطه با بیماران پیشداوری نداشته باشند.

کد خبر 190703

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار