همشهری‌انلاین: نخست وزیر بریتانیا، موفق به کسب رأی اکثریت نمایندگان پارلمان برای بودجۀ اتحادیۀ اروپا نشد. در رأی گیری پارلمان نه تنها نمایندگان جناح مخالف دولت، بلکه عده‌ای از نمایندگان محافظه کار و هم حزبی نخست وزیر نیز در پیوند با بودجۀ اتحادیۀ اروپا رأی مخالف دادند.

cameron

مخالفان وی خواهان کاهش این بودجه هستند.

رأی گیری پارلمان بریتانیا به راهبرد نخست وزیر این کشور در قبال بودجۀ اتحادیه اروپا در فاصلۀ سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ مربوط می‌شد.

دیوید کامرون در جلسۀ پارلمان گفت که بودجۀ جدید را وتو می‌کند.

کمیسیون اروپا قصد دارد بودجه ای نزدیک یک تریلیون یورو برای این فاصلۀ زمانی در نظر بگیرد، اما از دید دولت بریتانیا این مبلغ حداکثر می تواند ۹۰۰ میلیارد یورو باشد.

دیوید کامرون در گذشته خواهان در نظر گرفتن دو بودجۀ متفاوت در اتحادیۀ اروپا برای کشورهای منطقۀ مالی یورو و کشورهای غیرعضو در آن بوده است.

بودجۀ اتحادیۀ اروپا هزینه‌ها و درآمدهای این اتحادیه را در برمی گیرد. این بودجه هر سال با رقم پیشنهادی کمیسیون اروپا، به تصویب پارلمان اروپا و شورای اتحادیۀ اروپا می‌رسد.

کد خبر 189864

برچسب‌ها