همشهری آنلاین: لارپوبلیکا روزنامه‌ پرشمارگان‌ ایتالیا فیلم‌ جعلی‌ سیصد را توهین‌ به‌ گذشته‌ پرافتخار ملت‌ ایران‌ توصیف‌ کرد

به‌ گزارش‌ واحد مرکزی‌ خبر از رم‌‌ روزنامه‌ لارپوبلیکا امروز در گزارشی‌ به‌ قلم‌ علی‌ رضا میریوسفی‌‌ وابسته‌ مطبوعاتی‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ایتالیا با اشاره‌ به‌ اکران‌ این‌ فیلم‌ در سینماهای‌ این‌ کشور می‌ نویسد‌ انچه‌ احساسات‌ ایرانیان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ عنوان‌ وارثان‌ مغرور یک‌ تمدن‌ بزرگ‌ افتخارامیز که‌ تمدن‌ بشری‌ مدیون‌ ان‌ است‌‌ جریحه‌ دار کرده‌‌ فقط به‌ تصویر کشیدن‌ یک‌ رمان‌ اقتباسی‌ از افسانه‌ های‌ یک‌ قوم‌ مغلوب‌ در یک‌ جنگ‌ مربوط به‌ هزاران‌ سال‌ قبل‌ نیست‌‌ بلکه‌ دشمنی‌ و کینه‌ ورزی‌ است‌ که‌ در سراسر این‌ فیلم‌ به‌ ایرانیان‌ و فرهنگ‌ ایرانی‌ به‌ چشم‌ می‌ خورد و با وارونه‌ نشان‌ دادن‌ همه‌ چیز‌ از نژاد ایرانیان‌ تا طرز لباس‌ پوشیدن‌ و رفتار غیرمتمدنانه‌ و وحشیانه‌ تا فساد و انحطاط اخلاقی‌ و بسیاری‌
مسائل‌ دیگر‌ اشکارا فیلم‌ را به‌ یک‌ دشنام‌ تاریخی‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌‌دشنام‌ هنگامی‌ اغاز می‌ شود که‌ منطق‌ پایان‌ یافته‌ است‌ و این‌ بی‌ منطقی‌ زمانی‌ اشکارتر است‌ که‌ مخاطب‌ این‌ دشنام‌ پدران‌ یا مام‌ میهن‌ یا گذشته‌ یک‌ ملت‌ باشد‌
لارپوبلیکا در ادامه‌ با اشاره‌ به‌ ادعای‌ کمپانی‌ برادران‌ وارنر مبنی‌ بر رد هرگونه‌ انگیزه‌ سیاسی‌ در ساخت‌ این‌ فیلم‌ می‌ نویسد‌ این‌ ادعایی‌ بیش‌ نیست‌ چرا که‌ به‌ خوبی‌ در فیلم‌ قصد سازندگان‌ ان‌ برای‌ همگان‌ مشهود است‌‌ بسیاری‌ از منتقدین‌ ازجمله‌ منتقد روزنامه‌
امریکایی‌ یو اس‌ ای‌ تو دی‌ به‌ صورت‌ صریح‌ یا تلویحی‌ این‌ فیلم‌ را یک‌ فیلم‌ تبلیغاتی‌ دولت‌ امریکا برای‌ سربازگیری‌ در میان‌ جوانان‌ امریکایی‌ خسته‌ از جنگ‌ فرسایشی‌ عراق‌ دانسته‌ اند‌ فیلمی‌ که‌ قصد دارد با پیوند تصنعی‌ یک‌ ملت‌ جدیدالتاسیس‌ با تاریخ‌ یونانیان‌ و اسپارتها و دستمایه‌ قرار دادن‌ کمیک‌ استریپ‌ کم‌ مایه‌ و جعلی‌ فرانک‌ میلر و چاشنی‌ کردن‌ تکراری‌ و خسته‌ اور کلماتی‌ چون‌ وظیفه‌‌ افتخار‌ شکوه‌ و جلال‌ ادامه‌ اشغالگری‌ در عراق‌ و ماجراجوییهای‌ احتمالی‌ بعدی‌ را تقدس‌ بخشد‌
نگاهی‌ به‌ طرز پوشش‌ خشایارشاه‌ بیندازید‌ وی‌ اکنده‌ از شمایل‌ و زیورالات‌ قبایل‌ بدوی‌ افریقایی‌ است‌‌ فرض‌ کنید کسی‌ فیلمی‌ در مورد ژولیوس‌ سزار بسازد و برای‌ وی‌ شکل‌ و شمایلی‌ شبیه‌ خشایار شاه‌ بسازد
و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ کمتر کسی‌ است‌ که‌ نداند ایرانیان‌ و اروپائیها از نظر نژادی‌ هم‌ ریشه‌ و اریایی‌ هستند‌
تعمد این‌ فیلم‌ در جعل‌ نژادی‌ ایرانیان‌‌ لباس‌‌ تمدن‌ و حتی‌ گفتار انها در جای‌ جای‌ فیلم‌ مشهود است‌ و انسانهای‌ حیوان‌ نما یا حیوان‌ های‌ انسان‌ نمای‌ این‌ فیلم‌‌ جایی‌ برای‌ پنهان‌ کردن‌ اغراض‌ سیاسی‌ ان‌ باقی‌ نگذاشته‌ است‌‌ حتی‌ صدایی‌ که‌ برای‌ شاه‌ ایرانی‌ انتخاب‌
شده‌‌ صدایی‌ است‌ که‌ معمولا در فیلمهای‌ پویانمایی‌ برای‌ حیوانات‌ یا شیاطین‌ انتخاب‌ می‌ شود‌
لارپوبلیکا با اشاره‌ به‌ سوابق‌ افتخار امیز ایرانیان‌ افزود‌ کوروش‌ اولین‌ واضع منشور حقوق‌ بشر بوده‌ است‌ که‌ ازادی‌ مذهبی‌ و حقوق‌ زنان‌ دو رکن‌ اصلی‌ ان‌ بوده‌ است‌‌ ایرانیان‌ حتی‌ بر خلاف‌ رومیها‌ مصریها‌ یونانیها و سایر تمدنهای‌ معاصر خود‌ نظام‌ برده‌ داری‌ نداشته‌ اند‌ اخلاق‌ و دین‌ ایرانی‌ بر سه‌ پایه‌ پندار نیک‌ ‌ گفتار نیک‌ و کردار نیک‌ بنا شده‌ بود و نخستین‌ قوانین‌ انسانی‌ جنگ‌ و برخورد با اسرا و مغلوبین‌ توسط ایرانیان‌ تدوین‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ شد‌ این‌ نظام‌ اخلاقی‌ توسط اسلام‌ تکرار و تکمیل‌ شد و به‌ همین‌ دلیل‌ این‌ تمدن‌ در قالب‌ جدید خود تداوم‌ یافت‌‌
وقایع پس‌ از جنگ‌ لئونیداس‌‌ پادشاه‌ اسپارت‌ که‌ موضوع‌ این‌ فیلم‌ می‌ باشد‌ موید این‌ نظام‌ اخلاق‌ مند است‌‌ خشایارشاه‌ پس‌ از فتح‌ اتن‌‌ معبد اکروپولیس‌ و شهر را ویران‌ نکرد‌ رفتاری‌ که‌ اسکندر در قبال‌ ایران‌ از خود نشان‌ نداد‌ ایرانیان‌ اهل‌ تبدیل‌ ملت‌ های‌ مغلوب‌ به‌ بردگان‌ و مستعمرات‌ خود نبودند و خشایار شاه‌ هم‌ در قبال‌ یونان‌ همین‌ روش‌ را پیش‌ گرفت‌‌
در دوران‌ پس‌ از ان‌ هم‌ تمدن‌ یونانی‌ در دوران‌ تاریک‌ اروپا توسط ایرانیان‌ حفظ و توسعه‌ داده‌ شد و در واقع ایرانیان‌ حلقه‌ واسط ارتباط اروپا با تمدن‌ شکوهمند و باستانی‌ خود بودند‌
همه‌ این‌ مسائل‌ اموری‌ هستند که‌ سیصد قصد تخطئه‌ انها را داشته‌ و چیزی‌ که‌ در مقابل‌ به‌ دست‌ می‌ اورد‌ یعنی‌ تحریک‌ چند جوان‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ ارتش‌‌ ناچیز است‌‌ سازندگان‌ فیلم‌‌ سرگرمی‌ را تنها هدف‌ ساخت‌ این‌ فیلم‌ خشن‌ عنوان‌ کرده‌ اند‌
لارپوبلیکا با مطرح‌ کردن‌ این‌ پرسش‌ که‌ حتی‌ در صورت‌ پذیرش‌ این‌ ادعا ایا سرگرمی‌ می‌ تواند وسیله‌ ای‌ برای‌ توهین‌ یا تحریف‌ تاریخ‌ یک‌ ملت‌ شود‌ می‌ نویسد‌ انچه‌ تعجب‌ اور است‌ اکران‌ فیلم‌ در سینماهای‌ اروپایی‌ است‌ که‌ معمولا ملتی‌ فرهیخته‌ معرفی‌ می‌ شوند‌
با این‌ حال‌ مطمئنا این‌ فیلم‌ غیرمنصفانه‌ و جعلی‌‌ واقعیتهای‌ تاریخی‌ را تغییر نمی‌ دهد‌ مثلی‌ ایرانی‌ می‌ گوید که‌ اگر سنگی‌ بی‌ ارزش‌ گوهری‌ گرانبها را بشکند‌ ارزش‌ سنگ‌ افزون‌ نخواهد شد
کد خبر 18890

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار