همشهری آنلاین: سیدعلیرضا سجادپور گفت: اولین گروه از سینماگران که عضو صنوف قانونمند هستند، نسبت به ثبت‌نام مسکن مهر اقدام کردند.

مدیر سینمایی

به گزارش ایسنا، معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی اظهار کرد: اولین گروه از سینماگران که عضو صنوف قانونمند هستند، شامل 250 نفر نسبت به ثبت‌نام مسکن مهر اقدام کردند که از میان آنها اسامی 200 نفر به مراجع ذیربط برای تصمیم‌گیری ارجاع شد.

وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم تا یکی، دو روز آینده لیست دیگری شامل 50 نفر از داوطلبان مسکن مهر از میان اعضای دو صنف دیگر که اخیرا مراحل قانونمند شدن را سپری کرده‌اند، به دستم خواهد رسید.

سجادپور با بیان اینکه این ثبت‌نام‌ها از طریق هیات ساماندهی صنوف در حال انجام است، گفت: لیست نهایی مورد تایید را شورای ساماندهی برای دفتر معاونت فعالیت‌ها ارسال خواهد کرد.

معاون امور فعالیت‌های سازمان سینمایی 200 نفر اول را شامل 7 صنفی که مراحل قانونی را طی کرده‌اند، عنوان کرد.

وی درباره سهمیه تعلق گرفته به هنرمندان از مسکن مهر گفت: همان سهمیه دو هزار واحدی است که بخشی در پرند و بخشی در پردیس قرار دارد و اکثر درخواست‌ها مربوط به پردیس است.

سجادپور با اشاره به مراحل اجرایی واگذاری این مسکن‌ها افزود: باید سازوکار را از معاونت اداری - مالی سازمان پرسید و با توجه به مصوبه شورای عالی سینما که دبیرخانه آن برعهده معاونت مالی این سازمان است که طبعا پیگیری اجرایی شدن و تحویل مسکن‌ها به درخواست‌کنندگان از طریق آنها به فوریت انجام خواهد شد.

 

کد خبر 188750

دیدگاه خوانندگان