همشهری آنلاین: این مرکز آموزش عالی درسال 1356 به عنوان شاخه لرستان دانشگاه جندی شاپور اهواز (شهیدچمران فعلی) با پذیرش تعداد 100 دانشجو در چهار رشته تحصیلی فیزیک، شیمی، ریاضی وزیست شناسی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد.

دانشگاه لرستان

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاخه لرستان از دانشگاه شهیدچمران اهواز جداشد و فعالیت های خود رابه صورت مستقل تحت عنوان مجتمع آموزش عالی لرستان با چهارگروه آموزشی فیزیک ،شیمی ،ریاضی وزیست شناسی تداوم بخشید.

more  وب‌سایت: دانشگاه لرستان

پس از بازگشایی دانشگاه‌ها درسال 1362فعالیت‌های آموزشی این مرکز به دورشته دبیری شیمی ودبیری ریاضی محدود شد.

درسال 1367طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان تدوین وبه تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی وسازمان برنامه وبودجه رسید وفعالیت‌های اجرایی احداث دانشگاه درسال1369آغازشد.

درسال 1372 عملا وبه طوررسمی ازعنوان مجتمع به دانشگاه ارتقا یافت .هیأت امنای این دانشگاه نیز در سال 1383ازهیأت امنای دانشگاه های منطقه غرب کشور جداشد.

دانشگاه لرستان هم اکنون دارای پنج دانشکده علوم پایه،فنی ومهندسی،کشاورزی ،ادبیات وعلوم انسانی ،علوم اقتصادی واداری و یک آموزشکده دامپزشکی است.

کد خبر 183010

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار