مجله دانشگاه - ایران

  • قهرمان محله | سفیر دانایی در دریا

    قهرمان محله | سفیر دانایی در دریا

    غبار پیری بر چهره‌اش نشسته اما شاد و سرزنده است. اطلاعات زیادی درباره کتاب‌ها دارد و گویی با کتاب جوان مانده است. «کیومرث دانشگر» شهروند ۸۷ ساله‌ای است که بیشتر زمانش را وقف علاقه‌مندان کتاب و به‌ویژه مخاطبان کتابخانه سرای محله دریا کرده است. از او به‌عنوان سالخورده‌ترین کتابدار نام برده می‌شود.