همشهری آنلاین: سازمان سنجش آموزش کشور درباره مطالب مطرح شده در خصوص حذف پذیرش دختران در آزمون سراسری سال 1391 اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به مطالب مطرح شده در برخی از رسانه های گروهی در خصوص حذف پذیرش دختران در آزمون سراسری سال 1391 جهت تنویر افکار عمومی داوطلبان عزیز نکاتی را به استحضار می رساند.

در آزمون سراسری سال جاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در 22800 کد رشته محل و 314 رشته در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان پذیرش دانشجو خواهند داشت. تعداد رشته محلهای پذیرش در سال 1391 نسبت به سال 1390 حدود 14 درصد افزایش و تعداد رشته ها مشابه سال 1390 است.

لذا مطالب مطرح شده در رسانه ها مربوط به 77 رشته محل از کل 22800 رشته محل (سه دهم درصد رشته محلها ) است که متاسفانه توسط بعضی رسانه های داخلی رشته ذکر شده که باعث برداشت غلط شده است.

77 رشته محل ذکر شده در رسانه های مذکور مربوط به قبل از اصلاحیه های این سازمان بوده و محدود به چهار دانشگاه شهید چمران اهواز ، محقق اردبیلی ، لرستان و اراک در معدودی از رشته محلها در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بوده و پس از اعمال اصلاحیه ها موارد تصحیح شده است که مورد تاکید قرار نگرفته است در حالیکه با نگاهی به وضعیت رشته محلها ظرفیت پذیرش سال 1391 کاملا قابل استنتاج است.

تعداد رشته محل‌های آزمون سراسری سال 1391 به تفکیک گروه‌های آزمایشی به این ترتیب است:

در علوم ریاضی و فنی 7859 رشته محل با 34/5 درصد، در علوم ریاضی 6475 رشته محل با 28 درصد، در علوم انسانی 7662 رشته محل با 33 درصد، در هنر 304 رشته محل با 1/3 درصد، در زبان با 500 رشته محل با 2/2 درصد که مجموع 22800 رشته محل را شامل می‌شود.

مجموعه ظرفیت آزمون سراسری سال 1391 به تفکیک جنس پذیرش نیز به شکل رقابتی دارای 570026 ظرفیت با 90 درصد، فقط زن دارای 30068 ظرفیت با 7/4 درصد، فقط مرد با 3/5 درصد، که در مجموع 631155 ظرفیت را دربرمی‌گیرد.

پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که جنس پذیرش آنان فقط زن بوده است عموما در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همانند دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی، دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س)، موسسه آموزش عالی کوثر، موسسه آموزش عالی ابرار، موسسه آموزش عالی رفاه و.... صورت پذیرفته است.

همچنین پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که جنس پذیرش آنان فقط مرد بوده است، عمدتا در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی همانند تربیت دبیر شهید رجایی، دریانوردی و علوم دریایی چاه‌بهار، صنعتی قم، صنعتی مالک اشتر، علوم پایه انتظامی، مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه قم، موسسه آموزش عالی امام علی(ع) و... صورت پذیرفته است.

در مجموع می توان گفت که در این میان کلاً 10 درصد ظرفیت به دانشگاههایی با شرایط خاص از جمله دانشگاه­های فوق الذکر که صرفا برای پذیرش ویژه بانوان یا آقایان مجوز دریافت کرده اند، اختصاص دارد و اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تمامی رشته ها و رشته محلها از هر دو مورد ( زن و مرد) پذیرش دانشجو انجام می دهند.

ذکر این نکته لازم است که دلیل اصلی سوء برداشت رسانه ها خبر غیر کامل یکی از خبرگزاریها بوده که به اشتباه به جای رشته محل ، کلمه محل را حذف و قید رشته ذکر شده است. در پایان سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1391 می رساند مجموعه وضعیت پذیرش زن ومرد نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته و مطالب ذکر شده در خصوص محدودیت دختران صحیح نبوده و با توجه به پیش بینی ها درصد پذیرش زن و مرد نسبت با سالهای گذشته تفاوت معنی داری نخواهد داشت.

توضیح مهر : در گزارش مهر کلمه کد رشته - محل عمداً حذف نشده است بلکه نام رشته و نام دانشگاه همزمان درج شده که ذکر نام رشته به همراه دانشگاه نشان دهنده کد رشته محل و مصداق بارز آن است.

نکته دیگر در توضیح سازمان سنجش، اصلاحات دفترچه است که با توجه به اینکه گزارش مهر در 16 مرداد به چاپ رسیده و تا آن زمان هنوز هیچ کدام از اصلاحات اعلام نشده بود، طبیعتاً امکان استفاده آن در گزارش مهر نبوده است.

همچنین باید تأکید کرد که اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته که پس از انتشار گزارش مهر منتشر شد،‌ عینا در خبرگزاری مهر نیز به انتشار رسید.

گزارش مهر به صورت مستند و با بررسی دفترچه کنکور سراسری 91 در مقایسه با دفترچه سال 90 تهیه شده بود.

کد خبر 182371

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار