همشهری آنلاین: مدیر دفتر کتابخانه‌ معروف‌ اسکندریه‌ مصر گفت‌: محمد خاتمی‌ رئیس‌جمهور سابق‌ ایران‌ سه‌ شنبه‌ آینده‌ در این‌ کتابخانه‌ درباره‌ گفتگوی‌ تمدن‌ها سخنرانی‌ خواهد کرد.

به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ از اسکندریه‌، اسماعیل‌ سراج‌الدین‌ گفت: بازدید رئیس‌جمهور سابق‌ ایران‌ از کتابخانه‌ اسکندریه‌ در جریان‌ سفر وی‌ به‌ مصر، و سخنرانی‌ وی‌ در چهارچوب‌ سیاست‌ کتابخانه‌ اسکندریه‌ برای‌ تقویت‌ گفتگوی‌ تمدن‌ها به‌جای‌ برخورد تمدنهاست.

وی‌ اشاره‌ کرد: نظریه‌ گفتگوی‌ تمدن‌های‌ خاتمی‌ که‌ وی‌ آن را در سال‌ ‌2001‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد مطرح‌ کرد در برابر نظریه‌ برخورد تمدن‌هاست‌ و هدف‌ آن‌ همکاری‌ و اعتمادسازی‌ بین‌ کشورهای‌ دارای‌ فرهنگ‌های‌ متفاوت‌ است‌.

کد خبر 18204

برچسب‌ها