گروه شهری: از نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر عملکرد مالی شهرداری تهران در سال 90مثبت و بی‌سابقه بود.

shahrdari

رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر تهران در تأیید سیستم حسابرسی جدید شهرداری تهران گفت: اگر شفاف‌سازی‌ مالی و عملکردی که امروز در شهرداری تهران وجود دارد تحقق پیدا نکرده بود، امروز سه هزارو 800میلیارد تومان هزینه فاقد سند داشتیم که معلوم نبود کجا و چگونه هزینه شده است. رسول خادم اظهارداشت: درآمد نقدی مناطق شهرداری در سال گذشته فراتر از پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته در بودجه و بالغ بر 101درصد اعلام شد.

این در حالی است که سهم درآمد غیرنقدی مناطق نیز که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری و صرفا در دوره مدیریت فعلی شهرداری تهران برآورد و مستند شده، براساس گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر تهران بالغ بر 95درصد عنوان شد. خادم، تحقق سهم درآمد نقدی و غیرنقدی مناطق تعیین شده در بودجه در دوره‌های منتهی به پایان اسفند 1390 را در مجموع 97درصد اعلام و بر همین اساس سهم درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری تهران در سرفصل درآمدهای مرکز را نیز بالغ بر 90درصد ارزیابی و عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به مقایسه بین اعتبارات و عملکرد شهرداری تهران پرداخت که آمار نیز حاکی از عملکرد مطلوب شهرداری تهران و دستیابی به حالت تعادلی 95درصدی بود؛ موضوعی که در بحث اعتبارات و عملکرد سازمان‌ها به‌ویژه در سازمان‌های با گردش مالی قابل توجه، همچون شهرداری تهران بسیار نادر است. بر همین منوال درصد عملکرد جاری نسبت به اعتبار مصوب 95درصد و عملکرد نگهداشت و عمرانی سرمایه‌ای نسبت به اعتبار مصوب 97درصد ارزیابی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر تهران در مجموع درصد عملکرد هزینه‌ها به درآمدهای تحقق یافته قابل تخصیص شهرداری تهران در سال 1390را 99درصد ارزیابی کرد.

کد خبر 179348

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار