عصر مجازی، ‌عصر بمباران اطلاعاتی است؛ عصری که به واسطه گسترش ارتباطات بسیاری از حضورها، حضوری مجازی است

طرح - خفاش - خورشید

 و این حضور مجازی عرصه را در بسیاری از اوقات بر وجود عینی حقیقت تنگ کرده است و همین سبب شده که دجالان عصر مجازی در لباس معنوی‌گرایی و عرفان و حتی مهدویت راهزنان خرد و روشنی روزگار انسان معاصر شوند.

در این میان اما چراغ داری شرط اول رویارویی با این راهزنان نوظهور است. پرونده حاضر گامی است در این راه.

کد خبر 177767

برچسب‌ها