همشهری آنلاین - فرشاد پگاه: مردم کرمان همزمان باماه مبارک رمضان با برپایی آیین‌هایی از جمله ‌الله‌رمضونی، کلیدزنی و مراسم 27‌ماه رمضان برگ دیگری از فرهنگ و رسوم غنی کرمان زمین درماه مهمانی خدا را رقم می‌زنند.

الله رمضونی

از جمله مراسم‌ مردم کرمان در‌ماه رمضان، ‌الله رمضونی است. عده‌ای از جوانان هر محله در این رسم گرد هم می‌آیند و شب‌های ‌ماه رمضان بر در خانه‌ها می‌زنند و با