ماده 14قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن در ماده 20، مدیر یا مدیران را موظف کرده است که «تمام بنا را به‌عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه کنند»

و سپس به چگونگی تعیین سهم هر شریک (مالک) از حق بیمه با توجه به ماده چهار قانون اخیرالذکر اشاره شده است. به این ترتیب باید گفت بیمه‌کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی ازجمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران باید برای حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه معمول دارند.

کد خبر 176893

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار