درحالی‌که چندی پیش شورای‌عالی شهرسازی و معماری در قالب مصوبه‌ای کل اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در پهنه مسکونی و مختلط مسکونی و تجاری درنظر گرفته بود، معاون شهرسازی شهردار تهران گفت: احتمال دارد پس از بررسی کارشناسی، بخشی از این اراضی، در پهنه مسکونی و مختلط قرار نگیرد.

علیرضا جاوید با بیان اینکه اعتراض اعضای شورای شهر صرفا به یک بند از مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی بوده است، اظهار کرد: نمایندگان مردم در شورای شهر تنها به بخشی از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی مبنی بر اعطای پهنه مسکونی (R) و مختلط مسکونی و تجاری (M) به کلیه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی اعتراض کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در متن مصوبه شورای‌عالی مهلتی برای انجام کار کارشناسی قبل از تغییر کاربری اراضی وزارت راه و شهرسازی ذکر شده است، خاطرنشان کرد: در متن این مصوبه آمده است که کمیسیون ماده 5 با همکاری شهرداری تهران و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ظرف 2 ماه انجام کار کارشناسی، تصمیم نهایی را درباره این تغییر پهنه‌بندی‌ها اتخاذ کند.

جاوید با بیان اینکه طی 2ماه آینده تمامی اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی کارشناسی می‌شود و درخصوص پهنه آنها تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: به این ترتیب براساس نظام پهنه‌بندی موجود، درباره اراضی دولتی نیز تصمیم‌گیری می‌شود.معاون شهرسازی شهردار تهران با اشاره به اینکه پس از انجام کار کارشناسی درباره سرنوشت کاربری اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری خواهد شد، تاکید کرد: به این ترتیب احتمال دارد که برخی زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی پس از طی مراحل کارشناسی، در پهنه مسکونی و مختلط قرار نگیرد.

کد خبر 171488

برچسب‌ها