همشهری آنلاین: نمایدگان مردم در خانه ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی موارد اعاده شده در طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ماده ۱ این طرح را با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس این ماده به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتداء هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:

الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه برای هر سال

ب- یک نفر از اعضای کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس

پ- یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس

ج- چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

بر اساس تبصره یک هیئت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید.

همچنین در تبصره ۲ نیز آمده است: هیات رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون های یاد شده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیات رئیسه ۶ نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می نماید. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیات رئیسه معرفی می شوند. در صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

تبصره۳ نیز تاکید می کند که هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

در تبصره ۴ این ماده آمده است: در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت ۶ ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره ۲ این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.

کد خبر 164715

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار