همشهری آنلاین: عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در تشریح مدل‌های انتخاباتی اصولگرایان برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس نهم گفت: در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم ممکن است فردی مانند محمدحسین صفار هرندی یک فهرست انتخاباتی فراتر از جبهه‌هایی که در دور اول انتخابات حضور پیدا کردند ارائه کند.

مجتبی شاکری در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه چهار گزینه برای مدل انتخاباتی اصولگرایان برای شرکت در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم قابل تصور است، گفت: یک مدل این است که هر کدام از جبهه‌ها و گروه‌های اصولگرایی که در مرحله اول اقدام به انتشار فهرست انتخاباتی کردند، در مرحله دوم انتخابات نیز ادامه فهرست خود را به طور جدی پیگیری کنند. البته ممکن است فهرست‌شان در مرحله دوم به حدنصاب نرسد و مجبور شوند از دیگران نیز استفاده کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران افزود: گزینه دیگر این است که جبهه‌های اصولگرایی با رایزنی‌هایی بتوانند فهرست مشترک ایجاد کنند.

وی در این زمینه تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری به لحاظ دیدگاهی اشتراکات زیادی دارند اما به لحاظ مصداق‌ها جدا شده‌اند که ممکن است در مرحله دوم انتخابات این طور توافق کنند که فهرست انتخاباتی مشترک منتشر کنند.

شاکری در تشریح مدل دیگر گفت: جبهه متحد یا جبهه پایداری یا هر کدام از فهرست‌های انتخاباتی دیگر نسبت به فهرستی که در مرحله اول منتشر کرده‌اند تجدیدنظر کنند و برخی را کنار بگذارند و افراد جدید را وارد فهرست‌شان کنند.

وی در تشریح گزینه چهارم از مدل انتخاباتی اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم گفت: ممکن است مانند مرحله اول انتخابات، فهرستی منتشر شود که گزینشی از همه فهرست‌های انتخاباتی مشهور باشد و هیچ کدام از جبهه‌ها و گروه‌ها نیز مسئولیتش را نداشته باشند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران خاطرنشان کرد: در مرحله اول انتخابات مجلس نهم محمدحسین صفارهرندی مسئولیت چنین کاری را بر عهده گرفت و خیلی از افراد آن فهرست موفق به راهیابی به مرحله دوم انتخابات شدند.

کد خبر 164592
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار